1:14 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiNaxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial

Müdafiə Fondunun 2017-ci il büdcəsi haqqında

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ

 

Q A N U N U

 

Naxçıvan   Muxtar   Respubilkası Konstitusiyasının 25 - ci   maddəsinin I hissəsinin 2-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

addə 1. Büdcənin ümumi göstəriciləri

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun  2017-ci il büdcəsinin gəlirləri 53 300 000,0 manat, xərcləri 135 050 000,0 manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan ayrılan dotasiya  81 750 000,0 manat məbləğində təsdiq edilir.

addə 2. Gəlirlər

Müəyyən edilsin ki, 2017-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun büdcəsinin gəlirləri aşağıdakı daxilolmalar hesabına formalaşır:

 

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

1.

Məcburi dövlət sosial sığorta haqları, cəmi

53 250 000,0

 

 cümlədən:

 

1.1.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlar üzrə

31 300 000,0

1.2.

büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda işləyənlər üzrə

4 270 000,0

1.3.

büdcə təşkilatlarının büdcədənkənar vəsaitləri üzrə daxilolmalar

500 000,0

1.4.

digər sığortaedənlər

17 180 000,0

 

 cümlədən:

 

 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslər üzrə

1 820 000,0

2.

Sair gəlirlər, cəmi

50 000,0

 

 cümlədən:

 

2.1.

sanatoriya-kurort yollayışlarının qismən dəyəri üzrə daxilolmalar

50 000,0

 

ddə 3. Xərclər

Müəyyən edilsin ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun 2017-ci il büdcəsinin xərcləri aşağıdakı istiqamətlərdə həyata keçirilir:

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

1.

Əhaliyə ödənişlər, cəmi

132 450 000,0

 

o cümlədən:

 

1.1.

əmək pensiyalarının ödənilməsinə, cəmi

129 000 000,0

1.2.

məcburi dövlət sosial sığorta haqları hesabına müavinətlərə, cəmi

3 450 000, 0

 

ondan:

 

 

əmək qabiliyyətinin müvəqqəti itirilməsinə görə

200 000, 0

 

hamiləliyə və doğuşa görə

1 200 000, 0

 

uşağın anadan olmasına görə

600 000,0

 

3 yaşına çatanadək uşaqlara qulluqla əlaqədar

800 000, 0

 

dəfn üçün

600 000, 0

 

işsizliyə görə

50 000, 0

2.

Pensiya və müavinətlərin əhaliyə çatdırılması, bank əməliyyatlarının aparılması üzrə xidmət haqqı xərcləri

800 000, 0

3.

Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparatının və onun yerli orqanlarının saxlanılması xərcləri

1 800 000, 0

 

ddə 4. Qalıq vəsaitlərdən istifadə

Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun aparatının və yerli orqanlarının hesablarında ilin sonuna qalan vəsait növbəti ilin xərclərinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilir.

ddə 5. Qanunun qüvvəyə minməsi

Bu Qanun 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası

         Ali Məclisinin Sədri                                                     VASİF  TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 07 yanvar 2017-ci il

  6 - V QN
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).