8:21 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiTəsisatın yaranma tarixi

Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində həyata keçirilən hüquq islahatları Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında da davam etdirilir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında İnsan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmləri təkmilləşdirilmiş və yeni təsisat - Ombudsman təsisatı yaradılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu təsisatın fəaliyyət göstərməsi üçün öncə hüquqi və maddi baza yaradılmışdır.
30 dekabr 2005-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına əlavələrin və dəyişikliklərin təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya qanunu qəbul edilmişdir. Həmin qanuna əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) seçilməsi və onun statusu ilə bağlı əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 20 fevral 2006-cı il tarixli üçüncü çağırış ikinci sessiyasında "Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası qanunu qəbul edilmişdir.
21 fevral 2006-cı ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov "Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası qanununun tətbiq edilməsi haqqında fərman imzalamışdır. Həmin fərmanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Nazirlər Kabinetinə Müvəkkilin fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün ona zəruri bina, avadanlıq, rabitə və nəqliyyat vasitələri, başqa təşkilati-texniki vasitələrlə təmin edilməsi, hər il dövlət büdcəsi layihəsi hazırlanarkən ayrıca maddədə Müvəkkilin və onun aparatının fəaliyyətinin maliyyə və maddi-texniki təminatı üçün ayrıca vəsaitin ayrılması və qanundan irəli gələn digər məsələlərin həll edilməsi tapşırığı verilmişdir. 
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).