14:01 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiMüvəkkil aparatı

"Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanunundan
 
Çıxarış 
 
(20 fevral 2006-cı il tarixdə qəbul edilib)
(08 yanvar 2008-ci il tarixli dəyişikliklə)
(28 dekabr 2009-cu il tarixli dəyişikliklə)
(19 iyul 2011-ci il tarixli dəyişikliklə)
(29 dekabr 2011-ci il tarixli dəyişikliklə)
(28 iyun 2014-cü il tarixli dəyişikliklə)
(23 iyul 2016-cı il tarixli dəyişikliklə)
(27 dekabr 2018-ci il tarixli dəyişikliklə)
(23 may 2020-ci il tarixli dəyişikliklə)

III. fəsil. Müvəkkiln fəaliyyətinin təşkili və təminatları. (maddə 17- 19)
 
Maddə 17. Müvəkkilin aparatı
17.1. Müvəkkilin fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati, elmi-analitik, informasiya, maddi-texniki, maliyyə və təsərrüfat təminatının həyata keçirilməsi üçün onun aparatı yaradılır.
17.2. Müvəkkilin aparatı üzərində Dövlət gerbi təsvir olunmuş möhür və blanklara malikdir.
17.3. Aparat Müvəkkil tərəfindən təsdiq olunan əsasnaməyə uyğun fəaliyyət göstərir.
17.4. Müvəkkil aparatının strukturu, ştat cədvəli və smeta xərcləri Müvəkkil tərəfindən müəyyən edilir.
Maddə 18. Müvəkkil aparatının işçilərinin hüquq və vəzifələri
18.1. Müvəkkilin aparatının işçilərini Müvəkkil işə götürür və işdən azad edir.
18.2. Müvəkkil aparatının işçilərinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir.
Maddə 19. Müvəkkilin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi
19.1. Müvəkkilin və onun aparatının fəaliyyəti dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirilir.
19.2. Müvəkkilin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan illik vəsaitin tərkibində cari xərclərin məbləği əvvəlki maliyyə ilində bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş məbləğdən az ola bilməz.
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri VASİF TALIBOV
Naxçıvan şəhəri, 20 fevral 2006-cı il
2 - III QN
 
"Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında" Naxçıvan Muxtar Respublikası Qanununun 17-ci maddəsinə əsasən Müvəkkilin fəaliyyətinin hüquqi, təşkilati, elmi-analitik, informasiya, maddi-texniki, maliyyə və təsərrüfat təminatının həyata keçirilməsi üçün onun aparatı yaradılır. 
Müvəkkil aparatının strukturu, ştat cədvəli və smeta xərcləri Müvəkkil tərəfindən müəyyən edilir. 
Müvəkkil aparatının işçilərini Müvəkkil işə götürür və işdən azad edir. 
Müvəkkil aparatı işçilərinin hüquqları, vəzifələri və məsuliyyəti Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi, "Dövlət qulluğu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu və digər qanunvericilik aktları ilə müəyyən edilir. 
Müvəkkilin aparatı 3 şöbə və 1 bölmədən ibarət təşkil edilməklə 22 ştat vahidi nəzərdə tutulmuşdur. 
İnsan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi şöbəsinin əsas funksiyası insan hüquqlarının pozulmasına dair şikayətlərə baxılması və pozulan hüquq və azadlıqların bərpa edilməsi sahəsində Müvəkkilin fəaliyyətinin təmin edilməsini həyata keçirməkdir. 
Şöbə əhalinin müxtəlif təbəqələri, qaçqın və məcburi köçkünlərin, hərbi qulluqçuların, məhkumların, vətəndaşların, siyasi, iqtisadi və sosial hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı funksiyaları yerinə yetirir.
Hüquqi maarifləndirmə, elmi-analitik, informasiya və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi insan hüquq və azadlıqlarının pozulmasının qarşısını almaq məqsədilə hüquqi maarifləndirmə işini həyata keçirir, baş verən insan hüquq və azadlıqlarının pozulması hallarını təhlil edir, bu sahədə informasiya işini ictimaiyyətlə, muxtar respublikanın hüquq müdafiə təşkilatları ilə, yerli qeyri-hökumət təşkilatlar və digər qurumlarla əməkdaşlıq işini təşkil etmək sahəsində Müvəkkilin fəaliyyətinin təmin edilməsini həyata keçirir. 
Ümumi şöbə Müvəkkil aparatında ərizəçilərin qəbulu, şikayətlərin və digər müraciətlərin qeydiyyatı, protokol işinin təşkili, şikayət və xidməti sənədlərin icrası üzrə nəzarətin təşkil edilməsi sahəsində Müvəkkilin fəaliyyətini təmin edir.
Aparatın maliyyə-təsərrüfat bölməsi isə maddi-texniki təminat, maliyyə və təsərrüfat təminatını həyata keçirir.      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).