17:20 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiHüquqi maarifləndirmə

 

    Ümummili Lider Heydər Əliyev
    Azərbaycan ordusunun qurucusudur. 

    
13 iyun 2018 
Ətraflı     İnsan hüquqları ali dəyərdir. 

    
 13 iyun 2018
Ətraflı

 

 

 

  
                         
     Sərhəd zastavalarında növbəti tədbirlər 
     həyata keçirilib. 
      
      02 iyun 2018
Ətraflı
 

     Naxçıvan Şəhər Körpələr Evi və Ailələrə 
     Dəstək  Mərkəzində tədbir keçirilib. 
     
        30 may 2018
        
       
Ətraflı

 

     Müvəkkil tərəfindən hərbi hissələrdə təd-
     birlər həyata keçirilmişdir. 
      
      22 may 2018
         
        
Ətraflı 


      Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azər-
      baycanda uşaqlara dövlət qayğısı 
mövzu -
      sunda tədbir keçirilib.
 
 
       11 may 2018

     Ətraflı 

       Şərur rayon polis şöbəsində hüquqi
       maarifləndirmə tədbiri keçirilib.
 

        
26 aprel 2018

        
Ətraflı 
                                   
      Polis əməkdaşlarının hüquqi maarif-
      ləndirilməsi məqsədilə tədbirlər 
      davam etdirilir. 

       29 mart 2018

      Ətraflı 

       Ombudsman nümayəndələri tərəfindən 
       növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbirlə-
       ri 
həyata keçirilib. 

        28 mart 2018

       Ətraflı
                      

      Hüquqi maarifləndirmə günün tələ-
      bidir.                          

      09 mart 2018
       
     
Ətraflı                                    Sərhəd zastavalarında keçirilən 
                                   hüquqi 
maarifləndirmə tədbirlə-
                                   ri cari ildə də davam etdirilir. 

                                   09 mart 2018

                                    Ətraflı

      Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan
      müəssisələrdə keçirilən hüquqi maa-
      rifləndirmə tədbirləri cari ildə də da-
      vam etdirilir. 

        02 mart 2018

        Ətraflı 

      Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 
      davam etdirilir. 

        01 mart 2018

        Ətraflı


      Müvəkkil cari ildə də hüquqi maarif-
      ləndirmə tədbirlərini davam etdirir. 

        22 fevral 2018

        Ətraflı 

     
                                     Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
                                     dirilməsi işi cari ildə də davam etdirilir.
 

                                     13 fevral 2018

                                               
Ətraflı  

      Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsin-
      də tədbir keçirilmişdir. 

       28 dekabr 2017
                                 
       
Ətraflı


      Hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam
      etdirilir. 

       22 dekabr 2017

       Ətraflı      Şahbuz Rayon Polis Şöbəsində növbəti
      tədbir keçirilib.
 

        08 dekabr 2017 

        Ətraflı 


      Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə hüqu-
      qi maarifləndirmə tədbiri keçirilib. 

       30 noyabr 2017

     Ətraflı

      20 noyabr Ümumdünya Uşaq Hüquq-
      ları Gününə həsr edilmiş tədbir ke-
      çirilb. 

      16 noyabr 2017

     Ətraflı                     
     
                                       Hərbi qulluqçuların hüquqi maariflən-
                                       dirilməsi diqqət mərkəzindədir. 

                                                 15 noyabr 2017

                                                 Ətraflı

      Psixi Xəstəliklər Dispanserində 
      tədbir keçirilib.
 

      13 noyabr 2017 
                   
        
Ətraflı

      Naxçıvan Qarnizon Hauptvaxtında 
                                      tədbir keçirilib.
 

                                                 08 noyabr 2017 

                                                 Ətraflı  

      Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsin-
      də tədbir keçirilib. 

        08 noyabr 2017

         Ətraflı


        Polis əməkdaşlarının hüquqi maarif-
      ləndirilməsi işi davam etdirilir. 

        03 noyabr 2017

        
Ətraflı 


                                      Hüquqi maarifləndirmə günün
                                      tələbidir. 

                                      30 oktyabr 2017 
Ətraflı

                                      Hərbi hissəni və ya xidmət yerini
                                     
özbaşına tərk etmə əməlinə görə
                                      məsuliyyət mövzusunda tədbir ke-
                                      çirilib. 

                                      24 oktyabr 2017  Ətraflı 

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili 
      İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi 
      İdarəsində tədbir   keçirilib.
 

       13 oktyabr 2017

         
Ətraflı 

      Psixiatriya yardımının könüllülüyü və
      bu sahədə qanunvericiliyin tələblə-
      ri mövzusunda tədbir keçirilib.
 

      04 oktyabr 2017
 
       
Ətraflı 

                                       Hərbi qulluqçuların hüquqlarının
                                       müdafiəsi Ombudsmanın daim
                                       diqqət mərkəzindədir.
 

                                        26 sentyabr 2017 
Ətraflı

       Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olan
       müəssisələrdə hüquqi maarifləndir-
       mə tədbirlərinin həyata keçirilməsi
       davam etdirilir. 

         18 sentyabr 2017

          Ətraflı

      Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsində hü-
      quqi maarifləndirmə tədbiri keçirilib.
 

      14 sentyabr 2017

       
Ətraflı 

                                       Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N" 
                                       saylı hərbi hissələrində növbəti təd-
                                       birlər keçirilib. 

                                                14 sentyabr 2017 Ətraflı

        Ombudsmanın nümayəndələri hüquqi
        maarifləndirmə tədbirlərini davam et-
        dirir.
 

        08 sentyabr 2017
        
        
Ətraflı

       Babək rayon polis şöbəsində tədbir 
       keçirilib.
 

       31 avqust 2017

        
Ətraflı


                                     Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
                                     ləndirilməsi işi davam etdirilir.
 

                                       10 avqust 2017 
Ətraflı

        Sədərək rayon polis şöbəsində
        tədbir keçirilib.
 0

          3 avqust 2017

         
Ətraflı

                                      Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N"
                                      saylı hərbi hissəsində hüquqi maarif-
                                      ləndirmə tədbiri keçirilib.
 

                                      03 avqust 2017 Ətraflı

                                     "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziya-
                                     sının zastavalarında növbəti hüquqi ma-
                                     arifləndirmə tədbirləri həyata keçiril-
                                     mişdir.
 

                                              24 iyul 2017
Ətraflı

                                     Qarışıq Rejimli Cəzaçəkmə Müəssisə-
                                     sində hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
                                     həyata keçirilmişdir.

                                     
29 iyun 2017 Ətraflı

                                     Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                     "N" saylı hərbi hissəsində hüquqi
                                     maarifləndirmə tədbirləri keçiril-
                                     mişdir.

                                              29 iyun 2017 
Ətraflı

                                     Psixi Xəstəliklər Dispanserində
                                     tədbir keçirilib.

                                              16 iyun 2017 
Ətraflı 

                                     Ordubad rayon polis şöbəsində
                                     tədbir keçirilmişdir. 

                                              08 iyun 2017 Ətraflı 

                                     Naxçıvan şəhər Körpələr Evi və
                                     Ailələrə Dəstək Mərkəzində növ-
                                     bəti hüquqi maarifləndirmə təd-
                                     biri keçirilib.                

                                               01 iyun 2017 
Ətraflı

                                     Şərur rayon polis şöbəsində
                                     tədbir keçirilmişdir.

                                              18 may 2017 
Ətraflı

                                     Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                     "N" saylı hərbi hissəsində tədbir
                                     keçirilmişdir.

                                               17 may 2017 
Ətraflı

                                      Ombudsmanın nümayəndələri tərəfindən
                                      hüquqi maarifləndirmə tədbirləri
                                      davam etdirilir.
 

                                                12 may 2017 
Ətraflı

                                       Polis şöbələrində hüquqi maarif-
                                       ləndirmə tədbirlərinin həyata
                                       keçirilməsi davam etdirilir.

                                                 28 aprel 2017 
Ətraflı

                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili-
                                       nin Əlahiddə Ümumqoşun Ordu
                                       komandanlığı ilə birgə təsdiq
                                       etdiyi müvafiq tədbirlər planına
                                       uyğun olaraq hüquqi maarifləndirmə
                                       tədbiri cari ildə də uğurla
                                       davam etdirilir.

                                                 20 aprel 2017 
Ətraflı

                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
                                       Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                       Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə
                                       2017-ci ildə növbəti hüquqi
                                       maarifləndirmə tədbiri həyata
                                       keçirmişdir.

                                                 14 aprel 2017 
Ətraflı

                                        Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                        İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd
                                        Diviziyası ilə birgə təsdiq etdiyi
                                        müvafiq tədbirlər planına uyğun
                                        olaraq hüquqi maarifləndirmə
                                        tədbirləri 2017-ci ildə də uğurla
                                        davam etdirilir.

                                                  03 aprel 2017 
Ətraflı

                                        Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                        İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                        Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                        Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq
                                        etdiyi müvafiq tədbirlər planına
                                        uyğun olaraq hüquqi maarif-
                                        ləndirmə tədbirləri 2017-cı ildə
                                        də uğurla davam etdirilir.

                                                   30 mart 2017 
Ətraflı 

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikasının
                                         İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin
                                         (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar
                                         Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə
                                         birgə 2017-ci ildə təsdiq etdiyi
                                         müvafiq tədbirlər planına uyğun
                                         olaraq növbəti hüquqi maarif-
                                         ləndirmə tədbirləri həyata
                                         keçirilmişdir.

                                                   16 mart 2017
 Ətraflı

                                         Müvəkkilin hərbi qulluqçuların
                                         hüquqlarının müdafiəsi və hü-
                                         quqi maarifləndirməsi istiqamə-
                                         tində fəaliyyəti davam etdirilir.

                                                   17 dekabr 2016 
Ətraflı

                                         Məhkumların hüquqlarının müdafiəsi
                                         diqqət mərkəzindədir.

                                                    15 dekabr 2016
 Ətraflı

                                          Hərbi qulluqçuların hüquqi maarif-
                                          ləndirməsi işinin təşkili Müvəkki-
                                          lin daim diqqət mərkəzindədir.
 

                                                     09 dekabr 2016 Ətraflı

                                          Hərbi qulluqçular arasında hüqu-
                                          qi maarifləndirmə tədbirləri da-
                                          vam etdirilir.
 
                                                     28 noyabr 2016
 Ətraflı

                                          Ombudsman Aparatının əməkdaşları
                                          tərəfindən növbəti tədbirlər həya-
                                          ta keçirilib.

                                                     23 noyabr 2016
 Ətraflı

                                          Ombudsmanın nümayəndələri hüqu-
                                          qi maarifləndirmə tədbirlərini
                                          davam etdirir.

                                                    04 noyabr 2016
 
Ətraflı

                                          Hüquqi maarifləndirmə günün
                                          tələbidir.


                                                     30 oktyabr 2016
 Ətraflı

                                          Hüquqi maarifləndirmə tədbir-
                                          ləri davam etdirilir.

                                                     27 oktyabr 2016
 Ətraflı

                                          Ordubad rayon Polis Şöbəsində
                                          növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                          tədbiri həyata keçirilmişdir.

                                                    24 oktyabr 2016 Ətraflı

                                          "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd
                                          Diviziyasında növbəti hüquqi
                                          maarifləndirmə tədbirləri həyata
                                          keçirilmişdir.

                                                     10 sentyabr 2016 Ətraflı

                                          Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                          Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət
                                          Yol Polisi İdarəsində hüquqi
                                          maarifləndirmə tədbiri
                                          keçirilmişdir.

                                                    09 sentyabr 2016
 
Ətraflı

                                          Psixi Xəstəliklər Dispanserində
                                          növbəti hüquqi maarifləndirmə
                                          tədbiri keçirilmişdir.

                                                    07 sentyabr 2016
 Ətraflı

                                         Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun
                                         N saylı hərbi hissəsində hüquqi
                                         maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.

                                                    07 sentyabr 2016
 
Ətraflı

                                         Sədərək Rayon Polis Şöbəsində
                                         hüquqi maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.

                                                    26 avqust 2016
 Ətraflı

                                         Naxçıvan Muxtar Respublikası
                                         Daxili İşlər Nazirliyinin Şərur
                                         Rayon Polis Şöbəsində hüquqi
                                         maarifləndirmə tədbiri
                                         keçirilmişdir.

                                                    23 avqust 2016
 Ətraflı

Naxçıvan Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzində növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.Ətraflı

"Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının zastavalarında növbəti hüquqi maarifləndirmətədbirləri həyata keçirilmişdir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının əməkdaşları növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbiri həyata keçirmişdir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Əlahiddə Ümumqoşun Ordu Komandanlığı ilə birgə cari ildə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına uyğun olaraq hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2016-cı ildə də uğurla davam etdirilir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2016-cı ildə  də uğurla davam etdirilir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2016-cı ildə  də uğurla davam etdirilir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyası ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2016-cı ildə də uğurla davam etdirilir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2016-cı ildə də uğurla davam etdirilirƏtraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Psixi Xəstəliklər Dispanserində növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir. Ətraflı

Şahbuz rayon Polis Şöbəsində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir. Ətraflı

Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində hüquqi maarifləndirmə  tədbirləri keçirilmişdir. Ətraflı

Ombudsmanın nümayəndələri hüquqi maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirmişdir. Ətraflı

Babək rayon Polis Şöbəsində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.Ətraflı

Ombudsmanın nümayəndəsi Naxçıvan Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının zastavalarında hüquqi maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçirmişdir.Ətraflı

Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun "N" saylı hərbi hissəsində hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.Ətraflı

Culfa rayon Polis Şöbəsində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir. Ətraflı 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir. Ətraflı

Ombudsmanın nümayəndələri növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbirini həyata keçir mişdir. Ətraflı 

Ombudsman Aparatının əməkdaşları hüquqi maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirmişdir. Ətraflı 

Naxçıvan Sərhəd Diviziyasının zastavalarında növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ətraflı

Naxçıvan Sərhəd Diviziyasının zastavalarında növbəti hüquqi maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilmişdir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi maarifləndirmə tədbiri həyata keçirilmişdir. Ətraflı

Ombudsman Aparatının əməkdaşları hüquqi maarifləndirmə tədbirlərini davam etdirmişdir. Ətraflı 

Kəngərli rayon Polis Şöbəsində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir. Ətraflı

Ombudsmanın nümayəndələri Naxçıvan Körpələr Evi və Ailələrə Dəstək Mərkəzində hüquqi maarifləndirmə tədbiri həyata keçirmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Əlahiddə Ümumqoşun Ordusu ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2015-ci ildə də davam etdirilir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2015-ci ildə də davam etdirilir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) Şərur rayon Polis Şöbəsində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirmişdir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilmişdir. Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq etdiyi müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkilinin (Ombudsmanın) Naxçıvan Sərhəd Diviziyası ilə birgə təsdiq edilmiş müvafiq tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri 2015-ci ildə də davam etdirilmişdir. Ətraflı

2015-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) və Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Nazirliyi ilə birgə təsdiq edilmiş tədbirlər planına əsasən hüquqi maarifləndirmə tədbirləri davam etdirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən Naxçıvan Sərhəd Diviziyasında hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən hərbi hissələrdə hüquqi maarifləndirməişi davam etdirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində tədbir keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən hərbi hissələrdə hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən Naxçıvan Sərhəd Diviziyasında hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan MR Daxili İşlər Nazirliyinin Dəmiryol Nəqliyyatında polis şöbəsində və Ordubad rayon polis şöbəsində hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən hərbi hissələrdə hüquqi maarifləndirmə tədbirləri keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Naziriliyinin tabeliyində olan Naxçıvan Körpələr Evi Ailələrə Dəstək Mərkəzində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Səhiyyə Naziriliyinin tabeliyində olan Psixi Xəstəliklər Dispanserində hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində tədbir keçirilmişdir.Ətraflı

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) tərəfindən Naxçıvan Sərhəd Diviziyasında hüquqi maarifləndirmə tədbiri keçirilmişdir. Ətraflı 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətinin Qarışıq rejimli cəzaçəkmə müəssisəsində tədbir keçirilmişdir.Ətraflı
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).