13:26 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiXƏBƏRLƏR

 

 Naxçıvanda Bağ Evləri yaşayış-istirahət
 məntəqəsinin təqdimatı olub.

 
11 avqust 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda şəhid ehtiramla qarşılandı.
 
 08 avqust 2022 
Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda mənzillərin, avtomobillərin
 və dövlət təltiflərinin təqdimatı olub.

 08 avqust 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ombudsmanın kollektivi "Muzey günləri"
 çərçivəsində Naxçıvan Duz Muzeyini ziya-
 rət ediblər.

 01 avqust 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 Ombudsman təsisatında 2022-ci ilin bi-
 rinci yarısında görülmüş işlər müzakirə
 edilib və qarşıda duran vəzifələr müəy-
 yənləşdirilib.

 26 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 1990-cı il 22 iyul: Vətənə qayıdış, müstə-
 qilli və inkişaf yolunun başlanğıc günü.

 22 iyul 2022 
Ətraflı   

 

 

 

 

  

 Günay Rzayeva Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasının İnsan Hüquqları üzrə Mü-
 vəkkili (Ombudsman) seçilib.

 19 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

  

 Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq
 görülməsi haqqında Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərən-
 camı.

 18 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisi deputatının statusu haqqında" Naxçı-
 van Muxtar Respublikasının Qanununda
 dəyişiklik edilməsi barədə" Naxçıva Mux-
 tar Respublikasının 2022-ci il 16 iyul tarix-
 li 15-VI QN nömrəli Qanununun tətbiqi
 barədə 

 18 iyul 2022 Ətraflı  

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin yeddinci sessiyasında
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri Vasif Talıbovun Məruzəsi.

18 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin yeddinci sessiyası ke-
 çirilib.

 18 iyul 202Ətraflı  

 

 

 

 

 1969-cu il 14 iyul: Azərbaycanın sosial-iq-
 tisadi, elmi-texniki və mədəni inkişafının
 başlanğıc tarixi.

 14 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin yeddinci sessiyasının
 çağırılması haqqında Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Ali Məclisinin Qərarı.

 13 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında taxıl-
 çılığın inkişafı və qarşıda duran vəzifələr-
 lə bağlı müşavirə keçirilib.

 08 iyul 2022 
Ətraflı   

 

 

 

 

 Qurban bayramı münasibətilə Azərbay-
 can xalqına təbrik.

 08 iyul 2022 Ətraflı

 

 

 

 


 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasına xid-
  mətlərə görə" qızıl nişanı ilə təltif haq-
  qında

  02 iyul 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İş-
 lər Nazirliyinin əməkdaşları təltif olunub-
 lar.

 01 iyul 2022 Ətraflı  

 

 

 

  

 Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında ye-
 ni teleskopik trapın və maşın-mexanizmlə-
 rin təqdimatı olub.

 29 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Naxçıvanda Silahlı Qüvvələr Günü qeyd
 olunub.

 28 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanlı hərbçilər təltif olunub.

 28 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Dövlət qulluqçuları təltif edilib
 SƏRƏNCAM.

 23 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Birinci Beynəlxalq Tibbi Fo-
 rumun açılışı olub.

 
20 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 18 iyun İnsan Hüquqları Günüdür.

 18 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey kursant-
 ları
nın buraxılış mərasimi keçirilib.

 
17 iyun 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanın səhiyyə işçiləri təltif edilib -
 SƏRƏNCAM.

 16 iyun 2022 Ətraflı  


 Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
 Baytarlıq Xidmətində səyyar müşavirə
 keçirilib.

 13 iyun 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Naxçıvanda "STEAM təhsil festivalı"
 keçirilib.

 13 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda şəhid ailələrinə və qazilərə 
 mənzillər və avtomobillər təqdim olunub.

 09 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublika bələdiyyələrinə yeni
 kommunal təyinatlı texnikalar verilib.

 08 iyun 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı
 Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əməkdaşları
 təltif edilib - SƏRƏNCAM.

 06 iyun 2022  Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Göycə" festivalı keçirilib.

 06 iyun 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində təltiflər və mükafatlar təqdim olu-
 nub.

 03 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə təltif
 haqqında Naxçıvan Muxtar Respublika-
 sı Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı.
 
 02 iyun 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyası-
 nın 1-ci Sərhəd Komendantlığının xidmə-
 ti-yaşayış kompleksi istifadəyə verilib.

 01 iyun 2022 
Ətraflı  

 

 

 

 

 Miniatür Kitab Muzeyi və Naxçıvan Döv-
 lət Rəsm Qalereyası yenidən qurulub.

 27 may 2022 Ətraflı


 

 

 

 Naxçıvanda 28 May - Müstəqillik Günü
 qeyd edilib.

 27 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş olub.

 24 may 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Saray" kompleksi istifadəyə
 verilib.

 20 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 16 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

"Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyasın-
 ın əsgər yataqxanası və idman kompleksi
 istifadəyə verilib.

 16 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
 Nəqliyyat Xidmətinə 6 yeni elektrobus
 gətirilib.
 
13 may 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 Ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin bəh-
 rələri: davamlı inkişaf, yüksək rifah Şə-
 rur rayonunun quruculuq xəritəsi geniş-
 lənir.

 11 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 Naxçıvanın bir qrup aparıcı incəsənət xa-
 diminə Prezident mükafatları verilib -
 SƏRƏNCAM.

 10 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əli-
 yevin anadan olmasının 99-cu ildönümü
 qeyd olunub.

 10 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində görüş olub.

 10 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda faşizm üzərində Qələbənin
 77-ci ildönümü qeyd olunub.

 10 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Heydər Əliyev və Azərbayca-
 nın xarici siyasəti" mövzusunda konfrans
 keçirilib.

 10 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Şərur rayonunda Günəş Elektrik Stansi-
 yası istifadəyə verilib.

 06 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Ombudsmanın kollektivi "Muzey gün-
 ləri" çərçivəsində muzeyləri ziyarət
 edib.

 01 may 2022 Ətraflı  

 

 

 

 


 Ramazan bayramı münasibətilə Azərbay-
 can xalqına təbrik.

 29 aprel 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada yeni nasos stansiya-
 sı istifadəyə verilib.

 28 aprel 2022 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni kənd təsərrüfatı texnika-
 ları və avadanlıqlarının təqdimatı olub.

 
05 aprel 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda soyqırımı qurbanlarının əziz
 xatirəsinə həsr olunmuş ağacəkmə keçiri-
 lib.
 
 04 aprel 2022 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 
31 mart 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda dini-mənəvi dəyərlər sahə-
 sində görülən işlər və qarşıda duran və-
 zifələr barədə müşavirə keçirilib.

 30 mart 2022 Ətraflı  

 

 

 

 

 Naxçıvanda Novruz bayramı münasibəti-
 lə ümumxalq şənliyi keçirilib.


 22 mart 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Novruz bayramı münasibətilə Azərbay-
 can xalqına təbrik.

 18 mart 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El anası - Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Ba-
 har Talıbovanın əziz xatirəsinə.


 17 mart 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvanın müasir inkişafı dövlət müstə-
 qilliyinin, tarixi nailiyyətimiz olan mux-
 tariyyətin, düşünülmüş uzaqgörən siya-
 sətin bəhrəsidir.


 17 mart 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvanda şəhid ailələrinə və qazilərə
 mənzillər və avtomobillər təqdim olu-
 nub.

 16 mart 2022 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikasında təltif-
 lərin təqdimatı olub.


 15 mart 2022 Ətraflı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prezident Naxçıvanda yaşayan qadınları
 təltif edib - SƏRƏNCAM.

 10 mart 2022 Ətraflı

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltifləri-
 nin verilməsi haqqında

 
05 mart 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvanda Xocalı soyqırımı qurbanları-
 nın xatirəsi ehtiramla yad edilib.

 28 fevral 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikasında təsər-
 rüfat işlərinə hazırlıq və qarşıda duran
 vəzifələr barədə müşavirə keçirilib.

 25 fevral 2022 
Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kəngərli Rayon Baytarlıq İdarəsinin
 yeni binası istifadəyə verilib.

 23 fevral 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yavər Səməd oğlu Hacıyevin Naxçıvan
 Muxtar Respublikası Dövlət Ehtiyatla-
 rı Agentliyinin direktoru təyin edilməsi
 haqqında Naxçıvan Muxtar Respublika-
 sı Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı.


 21 fevral 2022 Ətraflı
 

 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Döv-
 lət Ehtiyatları Agentliyinin fəaliyyətinin
 təmin edilməsi haqqında Naxçıvan Mux-
 tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Fər-
 manı.


 16 fevral 2022 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Kommer-
 siya Məhkəməsinin yeni inzibati binası is-
 tifadəyə verilib.


 15 fevral 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaran-
 masının 98-ci ildönümü qeyd olunub.


 10 fevral 2022 
Ətraflı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Muxtar respublikanın daxili işlər orqanla-
 rının fəaliyyəti barədə müşavirə keçirilib.

 08 fevral 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvanda sahibkarlarla görüş olub.

 04 fevral 2022 Ətraflı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombudsmanın kollektivi "Muzey günləri"
 çərçivəsində görkəmli rəssam Bəhruz Kən-
 gərli muzeyində olublar.

 31 yanvar 2022 Ətraflı  
 

 
 
 
"Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd
 təsərrüfatı elektron informasiya sistemi"
 haqqında Əsasnamə"nin təsdiq edilməsi
  barədə

  28 yanvar 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 Elşad Novruz oğlu Məmmədova "Əmək-
 dar dövlət qulluqçusu" fəxri adının veril-
 məsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı.

 24 yanvar 2022 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 
 Ombudsman təsisatında ötən ilin yekun-
 ları müzakirə edilib, qarşıda duran vəzi-
 fələr müəyyənləşdirilib.

 21 yanvar 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Naxçıvanda 20 Yanvar faciəsinin 32-ci il-
 dönümü yad edilib.

 21 yanvar 2022 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 Yanvar - Ümumxalq Hüzn Günüdür!
 
 19 yanvar 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Naxçıvan Muxtar Respublikasının
 Əməkdar rəssamı Leyla Əzimbəyo-
 vanın fərdi yaradıcılıq sərgisi açılıb.

 
15 yanvar 2022 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Şərur rayonunun Çərçiboğan kəndində
 kompleks quruculuq işləri görülüb.


 15 yanvar 2022 Ətraflı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında
 Yeni il şənlikləri keçirilib.


 03 yanvar 2022 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Dövlət-xalq-ordu birliyi.

 03 yanvar 2022 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ombudsman Ülkər Bayramova 2021-ci
 ildəki fəaliyyəti haqqında məruzəni təq-
 dim edib.

 31 dekabr 2021 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində təltiflərin təqdimatı olub.

 30 dekabr 2021. Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin altıncı sessiyası
 keçirilib.

 
  29 dekabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Ali Məclisinin altıncı sessi-
 yasının çağırılması haqqında Naxçı-
 van Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Qərarı.

 27 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 Naxçıvanda şəhid ailələrinə və qazilərə
 mənzillər və avtomobillər təqdim olunub.

 25 dekabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Güclü dövlət, yüksək rifah" strategi-
 yasının bəhrəsi.

 24 dekabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında dövlət
 məktəbəqədər təhsil sistemində idarəetmə-
 nin təkmilləşdirilməsi haqqında Naxçıvan
 Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
 Sərəncamı.


 22 dekabr 2021 Ətraflı

 


 

 Babək rayonunun Cəhri qəsəbəsində yeni
 məscid istifadəyə verilib.


 22 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 "Şərq qapısı" qəzetinin 100 illik yubi-
 leyi qeyd olunub.

 20 dekabr 2021 Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni istehsal müəssisələri-
 nin təqdimatı olub.


 18 dekabr 2021. Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltif-
 lərinin verilməsi haqqında Naxçıvan
 Muxtar Respublikası Ali Məclisi Səd-
 rinin Sərəncamı.

 17 dekabr 2021 Ətraflı  

 

 

 
 

 Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xəttinin
 bəhrəsi: MÜASİR NAXÇIVAN.


 16 dekabr 2021 Ətraflı   

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda plastik məmulatlar istehsalı
 sahəsi fəaliyyətə başlayıb.

 14 dekabr 2021 Ətraflı  
 

 

 Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər
 Əliyevin xatirəsi yad edilib.


 13 dekabr 2021 Ətraflı 

 

 

 

 

 


 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin
 Azərbaycandakı hərbi attaşesi ilə görüşüb

 09 dekabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 si Sədrinin Sərəncamı.

 09 dekabr 2021 Ətraflı
 
 
 

 Naxçıvan Şəhər Qeydiyyat Şöbəsi və 3
 saylı Notariat Ofisi üçün müasir iş şə-
 raiti yaradılıb.


 09.12.2021 Ətraflı 

 

 

 

 

 Ordubad rayonunun Dırnıs kəndi abad-
 laşan kəndlər sırasına qoşulub.


 04 dekabr 2021 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikanın səhiyyə müəssisə-
 lərinə yeni təcili tibbi yardım avtomobil-
 ləri verilib.


 01 dekabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan teatrında "Müfəttiş" əsəri
 tamaşaya qoyulub.


 29 noyabr 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan
 Muxtar Respublika Təşkilatının VI
 konfransı keçirilib
.

 26 noyabr 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Xalça və İplik İstehsalı Müəs-
 sisəsi" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti-
 nin yaradılması haqqında.


 24 noyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Babək rayonunun Göynük kəndi müasir
 yaşayış məntəqəsinə çevrilib.

 23 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Ailə təsərrüfatı məhsulları"
 satış yarmarkası keçirilib.


 22 noyabr 2021 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 


 Muxtar respublika bələdiyyələrinə yeni
 kommunal təyinatlı texnikalar verilib.

 19 noyabr 2021
 Ətraflı

 Naxçıvanda şəhid ehtiramla qarşılandı.

 19 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 Kompleks quruculuq işləri iqtisadi
 gücün göstəricisidir.

 12 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Zəfər Günündə Kəngərli
 rayon Bayraq Meydanı istifadəyə ve-
 rilmişdir.

 10 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Zəfər Günü münasibətilə
 ağacəkmə keçirilib.

 10 noyabr 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidləri-
 nin ailələrinə və qazilərə mənzillər və
 avtomobillər təqdim olunub.

 06 noyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ombudsmanın kollektivi Naxçıvan Döv-
 lət Rəsm Qalereyasında olublar.

  01 noyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Türkiyə Cümhuriyyətinin
  98-ci ildönümü münasibətilə tədbir ke-
  çirilib.

 29 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Qars müqaviləsinin 100 illik
  yubileyi qeyd olunub.


  28 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasına xid-
 mətlərə görə" qızıl nişanı ilə təltif haq-
 qında


 27 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Şərur rayonunun Dərvişlər kəndində ye-
 ni sosial obyektlər istifadəyə verilib.


 26 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri İndoneziyanın ölkəmizdəki sə-
 firi ilə görüşüb.


 22 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Dövlət Universitetində "Şərq
 qapısı" qəzetinin yubiley tədbiri olub

 22 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Arıçılıq məhsulları-bal sa-
 tış yarmarkası" keçirilib.

 18 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanın mədəniyyət işçiləri təltif
 edilib - SƏRƏNCAM.


 18 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət təltifləri təqdim olunub.

 16 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Döv-
 lət Ehtiyatları Agentliyi" publik hüquqi
 şəxsin yaradılması haqqında

  
15 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni qapalı suvarma şəbəkə-
 si qurulub
.

 15 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri Türkiyə Silahlı Qüvvələri-
 nin nümayəndə heyəti ilə görüşüb.


 08 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 M.İ.Adnayevanın Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Sədərək Rayon İcra Hakimiy-
 yətinin başçısı təyin edilməsi haqqında.

  
06 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 "Əməkdar müəllim" fəxri adının veril-
 məsi haqqında

  05 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Baytarlıq sahəsində həyata keçirilən xid-
 mətlərin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi
 tədbirlər haqqında


 05 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 N.E.Cahidzadənin Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Ali Məclisi Aparatının İqtisadiy-
 yat şöbəsinin müdiri təyin edilməsi haq-
 qında

 02 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Babək rayonunun Araz kəndində yeni
 sosial obyektlər istifadəyə verilib.

 2 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri Türkiyə Milli Müdafiə Na-
 zirliyinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb.


 01 oktyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

Naxçıvanda Vətən müharibəsi şəhidləri-
 nin xatirəsi yad edilib.

 28 sentyabr 2021
 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanşünaslıq Mərkəzində "Şərq qa-
 pısı" qəzetinin 100 illik yubileyi qeyd
 olunub.

  25 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazi-
sində yaşayan Vətən müharibəsi ilə əlaqə-
dar şəhid ailəsi statusu almış, habelə mü-
haribə ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən edil-
miş şəxslərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması haqqında


23 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 23 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya-
 sının Naxçıvan Bölməsinin fəaliyyəti
 və qarşıda duran vəzifələr barədə mü-
 şavirə keçirilib.

 22 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Sülh inkişafın əsas təməlidir.

 21 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Sədərək rayonunda "Şərq qapısı" qəzeti-
 nin 100 illik yubiley tədbiri keçirilib


 18 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 17 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada Bilik Günü qeyd
 olunub.


 16 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 E.S.Əliyevin Azərbaycan Respublikası
 Mərkəzi Bankı Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası İdarəsinin sədri təyin edilmə-
 si haqqında


 14 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 E.M.Axundovun Azərbaycan Respubli-
 kası Mərkəzi Bankı Naxçıvan Muxtar
 Respublikası İdarəsinin sədri vəzifəsin-
 dən azad edilməsi haqqında


 14 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda yüksək bal toplamış məzun-
 larla görüş olub.

  
09 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycanın xilasının başlandığı gün.

 03 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Döv-
 lət Nəqliyyat Xidməti" publik hüquqi şəx-
 sin yaradılması haqqında Naxçıvan Mux-
 tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Fər-
 manı.

 02 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 Şahbuz rayonunda "Şərq qapısı" qəzeti-
 nin yubiley tədbiri keçirilib.

 02 sentyabr 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ali Məclis payız-qış mövsümünə hazır-
 lıqla bağlı müşavirə keçirib.


 30 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şahbuz Rayon Tarix-Diyarşünaslıq Mu-
 zeyinin yeni binası istifadəyə verilib.

 28 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının stra-
 teji yüksəkliklərində müdafiə istehkam-
 ları möhkəmləndirilib.


 19 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Kəngərli rayonunda "Şərq qapısı" qəze-
 tinin yubiley tədbiri keçirilib.


 17 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.


 16 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 12 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 R.H.Bağırovun "Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fon-
 du" publik hüquqi şəxsin sədri təyin edil-
 məsi haqqında

 10 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Əli Rüstəm oğlu Quliyevin "Naxçıvan
 Muxtar Respublikasının Dövlət Sosial
 Müdafiə Fondu" publik hüquqi şəxsin
 sədri vəzifəsindən azad edilməsi haqqın-
 da

 10 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 R.Q.Hacının Naxçıvan Muxtar Respubli-
 kasının gənclər və idman naziri təyin edil-
 məsi haqqında

  09 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Culfa rayonunun Yaycı kəndində içməli
 su şəbəkəsi qurulur.

 04 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Şərq Qapısı" qəzeti - 100 il.

 03 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ombudsmanın kollektivi görkəmli dra-
 maturq Hüseyn Cavidin ev-muzeyində
 olublar.

 02 avqust 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Əcəmi" Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi-
 nin Sərgi-Satış Mərkəzi istifadəyə veri-
 lib.


 29 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri Türkiyə Gənclik Vəqfinin
 nümayəndə heyəti ilə görüşüb


 27 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Böyük qurtuluşa Vətəndən başlanan yol.

   
22 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssam-
 lar Birliyinin 50 illik yubileyi qeyd olu-
 nub


 17 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ə.B.Əhmədovun "Naxçıvan Toxumçu-
 luq Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin di-
 rektoru təyin edilməsi haqqında


 15 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Toxumçuluq Mərkəzi" publik
 hüquqi şəxsin yaradılması haqqında


  15 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Əməkdar rəssam" fəxri adının verilmə-
 si haqqında


 15 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni Qaz Kompressor Stan-
 siyası istifadəyə verilib.


 15 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ordubad rayonunda kompleks qurucu-
 luq işləri aparılır.

 14 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq
 görülməsi haqqında Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Ali Məclisi Sədrinin Sərən-
 camı.

 12 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Ombudsman təsisatında 2021-ci ilin birin-
 ci yarısında görülmüş işlər müzakirə edi-
 lib və qarşıda duran vəzifələr müəyyən-
 ləşdirilib.


  12 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda Vətən Müharibəsi Qəhrə-
 manlarının ailə üzvləri ilə görüş olub.


 12 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin beşinci sessiyası keçi-
 rilib.


 08 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri
 ilə görüşüb.


 07 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin beşinci sessiyasının
 çağırılması haqqında


 06 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhərində Modul tipli Xəstəxana
 istifadəyə verilib.


 02 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada taxıl biçini mütə-
 şəkkil aparılır.

 01 iyul 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda 13 şəhid ailəsinə mənzil təq-
 dim olunub.

 26 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Silahlı Qüvvələr Günü qeyd
 olunub.


 26 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Gigiyena
 və Epidemiologiya Mərkəzi üçün müasir
 iş şəraiti yaradılıb.


 25 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Qarnizonu Qoşunları və Tür-
 kiyə Silahlı Qüvvələrinin idarəetmə or-
 qanları ilə birgə taktiki-xüsusi təlim ke-
 çirilib.

 23 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda Külək-Günəş Hibrid Elektrik
Stansiyası istifadəyə verilib.

 18 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada insan hüquq və
 azadlıqları etibarlı şəkildə qorunur.

 18 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey kursant-
 larının buraxılış mərasimi keçirilib.


 17 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Dövlət Universitetində Texnolo-
 giyalar Parkı yaradılır.

 16 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Milli Qurtuluşdan sosial-iqtisadi inkişaf
 və tərəqqiyə.

 10 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri İran nümayəndə heyəti ilə gö-
 rüşüb


 09 iyun 2021 ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında
 STEAM təhsil metodunun tətbiqi ilə
 bağlı tədbirlər haqqında


 17 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanın düşünülmüş, sürətli və davam-
 lı inkişaf strategiyası.

 05 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Böyük liderlik missiyası: Heydər Əliyev-
 dən İlham Əliyevə.


 04 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Milli Qurtuluş Gününün bəhrələri -müa-
 sir Şərur şəhəri.

 04 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Bir əsrlik mətbu salnaməmiz.

 03 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 "Şərq qapısı" qəzetinin 100 illik yubile-
 yinin qeyd olunması barədə

  02 iyun 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda 28 May - Respublika Günü
 qeyd olunub.

  27 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şərur Günəş Elektrik Stansiyası istifadə-
 yə verilib.

 27 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi" V Bey-
 nəlxalq Rəsm Festivalı iştirakçılarının
 əsərlərindən ibarət sərgi açılmışdır.


 26 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında döv-
 lət icbari şəxsi sığortası sahəsində ida-
 rəetmənin təkmilləşdirilməsi haqqında

 24 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Qadınlar arasında şahmat üzrə Azər-
 baycan çempionatının açılış mərasimi
 keçirilib.


 21 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri Yaponiyanın ölkəmizdəki
 səfiri ilə görüşüb.


  
21 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası son 20 il-
 də iqtisadi artımın templərinə görə rekor-
 dsmen bölgədir.

  
20.05.2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.


 19 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan Mux-
 tar Respublikasına səfəri başa çatıb.

  10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Tele-
 viziyasına müsahibə verib.

 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ordubad dəmir yolu stansiyası ilə tanışlıq.

  10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 "Ordubad rayon mərkəzi və ətraf kənd-
 lərinin içməli su təchizatı və kanalizasiya
 sistemlərinin yenidən qurulması" layihə-
 sinin açılışı olub.

  
10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Ordubad Su Elektrik Stansiyasının ti-
 kintisi ilə tanışlıq.

 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Culfa-Ordubad
 magistral avtomobil yolunun açılışında
 iştirak edib.


 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzi
 istifadəyə verilib.


 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalının
 açılışı olub.

 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev "Azərxalça" ASC-
 nin Naxçıvan filialının açılışında iştirak
 edib.


 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "ASAN xidmət" Mərkəzinin binasının ti-
 kintisi ilə tanışlıq.

  10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Naxçıvan şəhər
 qəbiristanlığında Vətən müharibəsi şə-
 hidlərinin məzarlarını ziyarət edib.


  10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əli-
 yevin abidəsini ziyarət.


 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Əlahiddə Ümum-
 qoşun Ordunun hərbi aerodromunun açı-
 lışında iştirak edib.


 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanının ye-
 ni uçuş-enmə zolağının təqdimatı olub.


 10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar
 Respublikasına səfərə gəlib.

  10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublika bələdiyyələrinə yeni
 kommunal təyinatlı texnikalar verilib.

  10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əli-
 yevin anadan olmasının 98-ci ildönümü
 qeyd olunub.
 
10 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
 Sərəncamı.

 08 may 2021 Ətraflı Vətən qarşısında xidməti olanlara avto-
 mobillər təqdim edilib.

 08 may 2021 Ətraflı

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 06 may 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhərində şahmat üzrə Azərbay-
 can çempionatının açılış mərasimi keçiri-
 lib.

 04 may 2021 Ətraflı

 Tarixi ədaləti bərpa edənlər unudulmur.

 04 may 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 

 Ombudsmanın kollektivi Cəlil Məmməd-
 quluzadənin ev-muzeyində olub.

 26 aprel 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Şahbuz rayonunda yeni torpaqlar əkin
 dövriyyəsinə qatılıb, üç kəndin elektrik
 sistemi yenilənib.


 23 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Naxçıvan tarixi abidələr diyarıdır.

 19 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

Təbiətə qayğı insan sağlamlığına qayğıdır.


19 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Çinin Çunçin şəhəri ilə dostluq
 və əməkdaşlıq edəcək.

 16 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 
 
 
 

 Dövlətçilik əzmi, milli dəyərlərə və insan
 amilinə söykənən siyasi iradə və qətiyyət
 Naxçıvanın hərtərəfli inkişafının təməli-
 ni təşkil edir.

 14 aprel 2021
 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan diyarının salnaməsi. 

 13 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Yeni innovativ dərnəklər yeni təfəkkürlü
 gənclər formalaşdırır.

 12 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 
 

 Ordubad şəhərində yeni futbol stadionu
 qurulur.

 12 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 
 

 Ordubad şəhər 1 nömrəli tam orta mək-
 təbdə müasir tədris şəraiti yaradılıb.

 12 aprel 2021
 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Ordubad Rayon Uşaq Xəstəxanası fəa-
 liyyətə başlayıb.

 12 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

"Naxçıvan: dörd fəsildə" kitabının təq-
dimatı olub.

 09 aprel 2021 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Uzunoba Təlim-Məşq İdman Komplek-
 si istifadəyə verilib.

 05 aprel 2021 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni meyvə bağı salınıb.

 05 aprel 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 S.N.Seyidin Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisi Aparatının Humani-
 tar siyasət məsələləri və ictimai təşki-
 latlarla iş şöbəsinin müdiri vəzifəsin-
 dən azad edilməsi haqqında.

 01 aprel 2021-ci il Ətraflı

 

 

 

 S.A.Tahirlinin "Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Televiziya və Radio Verilişlə-
 ri" Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin səd-
 ri təyin edilməsi haqqında.

01 aprel 2021
 
Ətraflı 

 
 

 Müasir kənd təsərrüfatı texnikaları məh-
 sul istehsalının artımına və əl əməyinin
 yüngülləşdirilməsinə xidmət edir.

 01 aprel 2021 Ətraflı
 

 

 

 

  

 "2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
 Respublikasında kənd təsərrüfatı məh-
 sullarının istehsalı, emalı və ixracının
 stimullaşdırılmasına dair Dövlət Proq-
 ramı"nın təsdiq edilməsi haqqında

 29 mart 2021 Ətraflı 

 

 

 

 Naxçıvan Texniki Peşə və Sürücülük Mək-
 təbinin publik hüquqi şəxsə çevrilməsi
 haqqında


 19 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri Türkiyə nümayəndə heyəti
 ilə görüşüb.

  19 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Şəhidlik vətənpərvərliyin ən ali məqamı-
 dır.

 18 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikası Televiziya
  və Radio Verilişləri" Qapalı Səhmdar Cə-
 miyyətinin yaradılması haqqında

  
18 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
  Respublikasında sağlamlıq imkanları
  məhdud uşaqların təhsili və reabilitasi-
  yası üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq
 edilməsi haqqında

 16 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
 nin Fərmanı.

 15 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
 Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəz-
 çiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın
 təsdiq edilməsi haqqında

 12 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Sədərək rayonunda Bayraq Meydanı
 yaradılıb.

 12 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Sədərək Gömrük Sərhəd-Buraxılış Mən-
 təqəsi üçün müasir kompleks qurulur.


 12 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Sədərək Radio-Televiziya Ötürücü Stan-
 siyasının yeni binası istifadəyə verilib.

   
12 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltif-
 lərinin verilməsi haqqında
  
06 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Rəssam-
 lar Birliyinin 50 illik yubileyinin keçiril-
 məsi haqqında

 03 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda sahibkarlarla işgüzar təd-
 bir keçirilib.

  01 mart 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Xocalı soyqırımı qurban-
 larının xatirəsi yad edilib.

 26 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhərində yeni tələbə yataq-
 xanası istifadəyə verilib.


 24 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri İran nümayəndə heyəti ilə
 görüşüb.


 19 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Ağbulaq Xizək Mərkəzi istifadəyə verilib

 18 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici 
 dillər fakültəsinin yeni tədris korpusu
 istifa
dəyə verilib.


 16 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaran-
 masının 97-ci ildönümü qeyd olunub.

 10 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Vətən müharibəsi iştirak-
 çıları ilə görüş olub.


 09 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Qars müqaviləsinin 100 illiyinin keçiril-
 məsi haqqında


 08 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 2021-ci il üçün elm və mədəniyyət sahə-
 lərində Naxçıvan Muxtar Respublika
 mükafatlarının verilməsi haqqında

  08 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltifləri-
 nin verilməsi haqqında

  08 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Qurub-yaratmaq ən böyük vətənpərvər-
 likdir.


 06 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Babək
 Rayon Məhkəməsinin hakimi D.Y.Səfə-
 rovun vəzifəsinin dəyişdirilməsi haqqın-
 da


 04 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 Səfərlə bağlı mətbuat bəyanatı olub.

 01 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 İran İslam Respublikasının xarici işlər na-
 ziri Naxçıvan Muxtar Respublikasında sə-
 fərdə olub.


 01 fevral 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
 Respublikasında əhalinin məşğulluğu-
 nun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"
 nın təsdiq edilməsi haqqında

 29 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Me-
 dianın İnkişafı Agentliyi" publik hüquqi
 şəxsin yaradılması haqqında


 22 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasına xid-
 mətlərə görə" nişanı ilə təltif haqqında

 22 yanvar 2021 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 F.Q.Quliyevanın Naxçıvan Dövlət Tarix
 Muzeyinin direktoru təyin edilməsi haq-
 qında

22 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Qəhrəmanlıq və şərəf tariximiz.

  21 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda insan amili dövlət siyasəti-
 nin əsas prioritetidir.

  
21 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İnsana qayğı, yüksək rifah, sabitlik və
 inkişaf.

  15 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ombudsman təsisatında ötən ilin yekun-
 ları müzakirə edilib və qarşıda duran və-
 zifələr müəyyənləşdirilib.


 14 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Dövlət-ordu-xalq birliyi.

 01 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin dördüncü sessiyası
 keçirilib

  01 yanvar 2021 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Gəncliyə qayğı gələcəyə qayğıdır.

 30 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə təltif
  haqqında
  
30 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Şəhidə ehtiram ən ali vətənpərvərlikdir.

 29 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhidini ehtiramla qarşılayıb.

 23 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 İ.C.Qəriblinin "Naxçıvan Muxtar Respub-
 likasının Dövlət İmtahan Mərkəzi" publik
 hüquqi şəxsin sədri təyin edilməsi haqqın-
 da.


 22 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
lisinin Sədri yaralı hərbçilərlə görüşüb.

 22 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Döv-
  lət İmtahan Mərkəzi" publik hüquqi şəx-
  sin  yaradılması haqqında

  19 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada qeyri-hökumət təş-
 kilatlarının fəaliyyəti diqqət mərkəzində
 saxlanılır.


 18 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Babək şəhərində bazar kompleksi istifa-
 dəyə verilib.

 18 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Vətən uğrunda canlarından
 keçən övladlarını ehtiramla qarşıladı.

 15 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər
 Əliyevin xatirəsi yad edilib.


 14 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Dövlət Universitetində Texno-
 logiyalar Parkının yaradılması haqqında

  14 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasının ərazi bütöv-
 lüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar yaralanan-
 ların və şəhid ailələrinin təminatına dəstək
 fondunun yaradılması haqqında

  14 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Muxtar respublikada insan hüquq və
 azadlıqları etibarlı şəkildə qorunur.

 10 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Kəngərli rayonunda telekommunikasiya
  sistemi və Rabitə Evi istifadəyə verilib.

  09 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 S.A.Sadıxovun "Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasının İcbari Tibbi Sığorta üzrə
 Dövlət Agentliyi" publik hüquqi şəxsin
 direktoru təyin edilməsi haqqında.

 09 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Tarixi ədaləti bərpa edənlər əbədi yaşaya-
 caqlar.


 08 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində görüş.


 05 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 İcbari tibbi sığorta sahəsində idarəetmə-
 nin təkmilləşdirilməsi haqqında

 02 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Vətən, millət yolunda canından keçənlər
 unudulmur.

 01 dekabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yeni torpaqlar əkin dövriyyəsinə qatılır.

 30 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd
 təsərrüfatı təyinatlı torpaqların münbitli-
 yinin artırılması ilə bağlı tədbirlər haqqın-
 da

 30 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri yaralı hərbçilərlə görüşüb.


 30 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda şəhidlərə böyük ehtiram gös-
 tərilir.


  27 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Culfa rayonunda yeni sosial obyektlər isti-
 fadəyə verilib


 27 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda şəhidlərin qarşılanma məra-
 simi olub.

 24 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Mux-
 tar Respublika Təşkilatının Siyasi Şurası-
 nın iclası keçirilib.

 23 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

  

 Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin inzibati
 binası istifadəyə verilib. 

 21 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

  

 

 Naxçıvanda şəhidlər böyük ehtiramla
 qarşılanıb.

 20 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda şəhidlər böyük ehtiramla
 qarşılanıb.

 19 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikanın torpaq və su ehti-
 yatlarından səmərəli istifadə edilir.

 17 noyabr 2020
 Ətraflı  

 

 

 

 


 

 Vətən uğrunda canlarından keçənlər
 əbədi yaşayacaqlar.

 14 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Türkiyə Respublikasının Baş Ombuds-
 manı Şərəf Malkoç Naxçıvana səfəri
 çərçivəsində Naxçıvan Muxtar Respub-
 likasının İnsan Hüquqları üzrə Müvək-
 kili (Ombudsman) təsisatında olub.

 12 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 Şərur rayonunun Qarabürc kəndi müa-
 sir yaşayış məntəqəsinə çevrilib.

 12 noyabr 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Elşad Məmmədqulu oğlu Əliyevə "Əmək-
 dar dövlət qulluqçusu" fəxri adının veril-
 məsi haqqında.

 12 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

Türkiyəli qonaqlar Naxçıvanın tarix və
mədəniyyət obyektləri ilə tanış olublar.

11 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
sinin Sədri Türkiyənin Baş Ombudsmanı
ilə görüşüb.

11 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Türkiyə nümayəndə heyətinin Naxçıvana
 səfəri ilə bağlı mətbuat bəyanatı olub.

 05 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri Türkiyə nümayəndə heyəti ilə
 görüşüb.

 05 noyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

Naxçıvanda şəhidlərin xatirəsinə ağac-
lar əkilib.

02 noyabr 2020 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Azərbaycan-Türkiyə dostluğu və qardaş-
 lığı sarsılmazdır.


 29 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan" Əlahiddə Əməliyyat Briqada-
  sının Şərur Əməliyyat Taboru üçün yeni
  kompleks tikilib.

 17 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinin
 gücləndirilməsi mövzusunda tədbir
 keçirilib.

 02 oktyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Arıçılıq məhsulları-bal
 festivalı" keçirilib. 28 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Qarnizonu Mərkəzi Hospitalı
 üçün yeni kompleks inşa olunur.


 26 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasına xid-
 mətlərə görə" nişanı ilə təltif haqqında

  19 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  "Naxtel" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
  üçün müasir iş şəraiti yaradılıb.


  19 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltifləri-
 nin verilməsi haqqında

 19 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 S.H.Novruzovaya "Əməkdar dövlət qul-
 luqçusu" fəxri adının verilməsi haqqında

 19 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Əqil Mehdiyevin 100 illik yubileyinin
 keçirilməsi haqqında

 17 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Bilik Günü yeni məktəb bina-
 sının açılışı ilə qeyd olunub

 16 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yüksək bal toplamış məzun-
 larla görüş olub.


 14 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə birgə
 hərbi təlimləri keçirilib.

 07 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində görüş.

 05 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
 Energetika Xidmətinə yeni texnika və
 avadanlıqlar təqdim edilib

 04 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 S.N.Əzimovanın Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Televiziya və Radio Şurasının
 üzvü təyin edilməsi haqqında

 02 sentyabr 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhm-
 dar Cəmiyyətinə yeni texnikalar təqdim
 olunub.

 29 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Aqrolizinq" Açıq Səhmdar Cə-
 miyyətinin fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə
 bağlı bəzi tədbirlər haqqında


 25 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan" Əlahiddə Sərhəd Diviziyası-
 nın 8-cisərhəd zastavası üçün yeni xidmət
 və yaşayış kompleksi istifadəyə verilib.

  24 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 R.R.Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respub-
 likasının Maliyyə naziri təyin edilməsi
 haqqında

 20 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə təltif
 haqqında


 18 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
 Sərəncamı


  18 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda payız-qış mövsümünə hazır-
 lıqla bağlı müşavirə keçirilib.

 13 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Şəhər Kimya-Biologiya Təma-
 yüllü Liseyin yaradılması haqqında

 05 avqust 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ombudsman təsisatında altıncı çağırış
 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin üçünücü sessiyasından irəli gələn
 vəzifələr müzakirə olunub.


  28 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Cəlilkənddə içməli su şəbəkəsi qurulub.

 25 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Şərur Şəhər Sutəmizləyici Qurğular Kom-
 pleksi istifadəyə verilib.

  25 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Azərbaycan Milli Mətbuatı-
 nın 145 illik yubileyi qeyd olunub.

  23 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
 Sərəncamı.


 23 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin üçüncü sessiyası ke-
 çirilib.

  21 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin üçüncü sessiyasının
 çağırılması haqqında


 18 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikası təltiflərinin və
 gənc istedadlara təqaüdlərin təqdimatı
 olub.

 15 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada təbiətə qayğı göstəri-
 lir.


 11 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Gənc istedadların xüsusi təqaüdə layiq
 görülməsi haqqında.


  09 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda yeni Günəş Elektrik Stansi-
  yası istifadəyə verilib.

  09 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şərur rayonu davamlı və kompleks in-
 kişaf mərhələsindədir.

 03 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Daxili İş-
 lər Nazirliyinin əməkdaşları təltif edilib
 SƏRƏNCAM.

  02 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət
 Baytarlıq Xidmətində səyyar müşavirə
 keçirilib.


 01 iyul 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada taxıl biçini mütəşək-
 kil aparılır.


 29 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisi Sədrinin yanında Təhlükəsizlik Şura-
 sının iclası keçirilib.

 27 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Babək şəhərinin, Nehrəm və Cəhri qəsə-
 bələrinin təqdimatı olub.

  
25 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 İlham Əliyevin Sərəncamı ilə təltif olu-
 nanlar arasında Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasında çalışan dövlət qulluqçula-
 rı da vardır


 24 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İdarəsinə 6
 yeni avtobus verilmişdir.


 23 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yaşıllıqlara qulluq sağlamlığımızı qoru-
 yur.

 22 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək
 rayonunun inzibati ərazi bölgüsündə qis-
 mən dəyişiklik edilməsi haqqında

  22 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada fəaliyyət göstərən
 könüllülərlə onlayn görüş keçirilib

 18 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada insan hüquqlarının
 təminatı ümumi inkişafın əsasıdır.

  18 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin 20-ci
 buraxılış mərasimi keçirilmişdir

 17 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Heydər Əliyev Muzeyindəki rəsm əsər-
 lərindən və xalçalardan ibarət sərgi açı-
 lıb.


  16 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Milli Qurtuluş Günü qeyd
 olunub.

  
16 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanın enerji tələbatının əsası bərpa
 olunan enerji mənbələri hesabına ödənilir

 11 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində təltiflərin və mükafatların təqdi-
 matı olub.


 10 iyun 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Müstəqilliyin bəhrəsi: inkişaf və tərəqqi
 dövrünü yaşayan Kəngərli

  30 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin İntizam Komissiyasının seçilməsi
 haqqında


 25 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 S.H.Məmmədovun Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Baş nazirinin müavini - maliyyə
 naziri vəzifəsindən azad edilməsi haqqın-
 da


 25 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 S.H.Məmmədovun Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasının Baş naziri təyin edilməsi
 haqqında


 
25 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin ikinci sessiyası keçi-
 rilmişdir

 25 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "İxrac ili"nə mühüm töhfə "Badamlı"
 Mineral Sular Zavodu istifadəyə verilib

  23 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada yaz-tarla işlərinin
 vəziyyəti müzakirə edilib

   22 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
 likası Ali Məclisinin ikinci sessiyasının
 çağırılması haqqında

  21 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Məmmədsabirdə yeni kənd mərkəzi inşa
  olunub


  19 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Xidmət mərkəzi sakinlərin rahatlığının
 təminatıdır

 19 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Qarxun-Muğancıq-Mehrab-Məmməd-
 sabir
kənd avtomobil yolu yenidən
 qurulub

 
19 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muğancıq-Mehrab Kənd mərkəzinin açılı-
 şı olub


 19 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muğancıq-Mehrab kənd tam orta məktə-
 binin yeni binası istifadəyə verilib

 
19 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Culfa rayonunda Yeni Nəsil Telekommu-
 nikasiya Sistemi və Rabitə Evi istifadəyə
 verilib.


 16 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Culfa şəhərinin Heydər Əliyev prospekti
 yenidən qurulub.

 16 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda pandemiya ilə mübarizə sahə-
 sində görülən işlər müzakirə olunub Sə-
 hiyyə müəssisələrinə yeni tibbi avadan-
 lıqlar təqdim edilib.

  15 may 2020 Ətrafl

 

 

 

 

 Ə.Q.Baxşıyevin Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasının Baş naziri vəzifəsindən
 azad edilməsi haqqında


  14 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Süni Mayalanma Mərkəzi
 yaradılıb.

  13 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhərində Sahil Parkı istifadəyə
 verilib.


  12 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda ümummilli lider Heydər Əli-
 yevin anadan olmasının 97-ci ildönümü
 qeyd olunub.


  12 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Vətən qarşısında xidməti olanlara avto-
  mobillər təqdim olunub.

   12 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda faşizm üzərində Qələbənin
  75-ci ildönümü qeyd olunmuşdur.

  12 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhər buzxanası yenidənqurma
 və bərpadan sonra istifadəyə verilib


 06 may 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 B.M.Məmmədovun "Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Dövlət Sığorta Xidməti"
 publik hüquqi şəxsin direktoru təyin
 edilməsi haqqında


 05 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 D.H.Rəhimovun Naxçıvan Muxtar Res-
 publikasının ədliyyə naziri təyin edilmə-
 si haqqında


 28 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 M.X.Cəlilovun Naxçıvan Muxtar Respu-
 blikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Ça-
 ğırış üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi təyin
 edilməsi haqqında

 28 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 S.A.Əliyevin Naxçıvan Muxtar Respubli-
 kasının ədliyyə naziri vəzifəsindən azad
 edilməsi haqqında

 
28 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Müdafiə və ərzaq təhlükəsizliyinin təmi-
 natı davamlı inkişafın əsasıdır

  24 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin
 sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
 yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli su-
 ya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə təd-
 birlər haqqında

 23 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 "Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət
  Sığorta Xidməti" publik hüquqi şəxsin
  yaradılması haqqında

  
22 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya
 və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin fəaliyyəti-
 nin təmin edilməsi haqqında

  17 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Tarixi yaşadanları tarix də yaşadacaqdır

  16 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Şərur rayonu sosial iqtisadi inkişafın yeni  
 mərhələsində

 
13 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Bərəkət Toxumçuluq" kom-
 pleksi istifadəyə verilmişdir


  09 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Yeni torpaq sahələri əkin dövriyyəsinə
 qatılır


 06 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni meyvə bağları salınıb

 
06 aprel 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda meliorasiya və irriqasiya təd-
 birlərinin əhatə dairəsi genişləndirilir


  30 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan
Hüquqları üzrə Müvəkkilinin kollektivi
Koronavirusla Mübarizəyə Dəstək Fon-
duna vəsait köçürüb.
 
27 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında əha-
 linin sağlamlığının qorunması və korona-
 virus infeksiyasına qarşı mübarizənin
 gücləndirilməsi ilə bağlı tədbirlər haq-
 qında


  25 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında koro-
 navirus infeksiyasına qarşı həyata keçiri-
 lən səhiyyə tədbirləri üçün Koronavirusla
 Mübarizəyə Dəstək Fonduna vəsait ayrıl-
 ması haqqında

  25 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisində müşavirə keçirilmişdir

  25 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasına yeni
 kənd təsərrüfatı texnikaları gətirilib

 19 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində təltiflərin təqdimatı olub

 17 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda qayğıya ehtiyacı olanlara
 mənzillər təqdim olunub


 16 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ali Məclisin Sədri Sərəncam imzaladı

 16 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Y.S.Allahverdiyevin Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Meliorasiya və Su Təsər-
 rüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin səd-
 ri təyin edilməsi haqqında

 07 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Meliora-
 siya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cə-
 miyyətinin yaradılması haqqında

 07 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltifləri-
 nin verilməsi haqqında

 07 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 V.Ş.Sevdimaliyevin Naxçıvan Muxtar
 Respublikasının rabitə və yeni texnolo-
 giyalar naziri təyin edilməsi haqqında

  05 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 R.H.Məmmədovun Naxçıvan Muxtar
 Respublikasının rabitə və yeni texno-
 logiyalar naziri vəzifəsindən azad edil-
 məsi haqqında


 05 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə
 Hallar Nazirliyinə yeni xidməti avtomobil-
 lər və avadanlıqlar təqdim olunub.

  05 mart 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Xocalı soyqırımı qurban-
  larının xatirəsi yad edilmişdir.


   26 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Altıncı çağırış Naxçıvan Muxtar Respu-
 blikası Ali Məclisinin birinci sessiyası
 keçirilmişdir.


 25 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Ali Məclisin sessiyası
 çağırıldı.

  22 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ülvi Hüseynli Ali Məclisin Aparat rəh-
 bəri təyin edildi - FƏRMAN


  22 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisi Sədrinin mükafatının verilməsi haq-
 qında


  21 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Nazir-
 lər Kabineti yanında "ASAN xidmət"
 Mərkəzinin yaradılması haqqında

 19 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

"2020-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar
 Respublikasında baytarlıq təbabətinin
 inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nın təs-
 diq edilməsi haqqında

 
17 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 "2020-2025-ci illər üçün Naxçıvan Muxtar
 Respublikasında idmanın inkişafına dair
 Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haq-
 qında

 15 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda İran İslam Respublikasının
 yaranmasının 41-ci ildönümü münasibə-
 tilə tədbir keçirilib.

 12 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
 lisinin Sədri Naxçıvan şəhərindəki 4-15
 saylı seçki məntəqəsində səs verib

  10 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında 2020-
 ci ilin "İxrac ili" elan edilməsi haqqında
 
 07 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda sahibkarlarla görüş olmuş-
 dur.


 07 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında icbari
 tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi
 ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

   06 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Diaqnostika-Müalicə Mərkəzi"
 publik hüquqi şəxsin işçilərinin aylıq vəzi-
 fə maaşlarının artırılması haqqında


 06 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Vasif Talıbova
 "Şərəf" ordenini təqdim edib.

   05 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Radio-
 Televiziya Ötürücü Mərkəzinin publik
 hüquqi şəxsə çevrilməsi haqqında


 
03 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində müşavirə keçirilmişdir.

  03 fevral 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Bəstəkar Məmməd Məmmədovun 100
 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında

  29 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Babək Rayon Baytarlıq İdarəsinin yeni
  binası istifadəyə verilmişdir.

  29 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İn-
 san Hüquqları üzrə Müvəkkili ATƏT-
 in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hü-
 quqları Bürosunun uzunmüddətli müşa-
 hidəçiləri ilə görüşüb.


 23 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 Naxçıvanda 20 Yanvar faciəsinin otuzun-
 cu ildönümü yad edilib.


  21 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Culfa rayonunda icbari tibbi sığortanın
  tətbiqi ilə bağlı müşavirə keçirilmişdir.

   
17 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Culfa rayonunda icbari tibbi sığor-
 tanın tətbiqinə başlanıb.

 
17 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Culfa rayonunda icbari tibbi sığortanın
 tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında


  17 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "ASAN xidmət" mərkəzinin
 layihələndirilməsi və tikintisinə 8,8 mil-
 yon manat ayrıldı.

17 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda sosial qayğıya ehtiyacı olan-
 lara fərdi yaşayış evləri, mənzillər və av-
 tomobillər təqdim olunub.


 14 yanvar 2020 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 V.Y.Talıbovun "Şərəf" ordeni ilə təltif
 edilməsi haqqında Azərbaycan Respub-
 likası Prezidentinin Sərəncamı.


 14 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan inkişafın müasir mərhələsində
 Ordubad rayonunun Vənənd kəndində
 yeni sosial obyektlər istifadəyə verilmişdir.


 14.02.2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 Dəstə Radio-Televiziya Verici Stansiyası-
 nın 
yeni binası istifadəyə verilmişdir.

 14 yanvar 2020 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Darkənd su dəyirmanı yenidən qurulub.  

 14 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Aqrar Sığorta Fondunun yaradılması
  barədə

   09 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  3-cü Sərhəd Zastavası üçün yeni xidmət
  və yaşayış kompleksi istifadəyə verilib.

  09 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Ordubad Rayon Uşaq Xəstəxanasının
  yaradılması haqqında


  08 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının bəzi
  mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının
  yenidən təşkil edilməsi barədə


   08 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasında Yeni
  İl şənlikləri keçirilir.

   07 yanvar 2020 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhərində Dünya Azərbaycan-
 lılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni İl
 bayramı qeyd olunmuşdur.

 07 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Qarnizonunun Hərbi Hospi-
 talına bayram sovqatı aparılmışdır.

  
07 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan hərbi şəhərciyində zabit yataq-
 xanası istifadəyə verilmişdir.

   07 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada vətəndaşların hüquq
 və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsinə
 yönəldilmiş tədbirlər 2019-cu ildə də
 davam etdirilmişdir.


  30 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 "Dövlət adından yaradılan publik hüquqi
 şəxslərə dövlət büdcəsi hesabına məqsədli
 vəsaitlərin ödənilməsi Qaydası"nın təsdiq
 edilməsi haqqınd
a

   30 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Naxçıvan teatrında "Teleskop" əsəri
  tamaşaya qoyulub.

  30 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Kəngərli rayonunun Böyükdüz kəndi
  inkişafın yeni mərhələsində.

  29 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında icbari
 tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi
 ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında

  27 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası təltif-
 lərinin verilməsi haqqında


 27 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda plastik kapsul və qapaq
  istehsalı sahəsi fəaliyyətə başlayıb.

  26 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Babək rayonunda icbari tibbi sığortanın
  tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında


  25 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Babək rayonunda icbari tibbi sığortanın
  tətbiqinə başlanılmışdır.

  25 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dekabrın 24-də Babək rayonunda icbari
 tibbi sığortanın tətbiqi ilə bağlı müşavirə
 keçirilmişdir.

   
25 dekabr 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 Ombudsman Ülkər Bayramova 2019-cu
 ildəki fəaliyyəti haqqında məruzəni təq-
 dim edib.


  24 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
  lisinin Sədri Naxçıvan şəhərindəki 4-15
  saylı seçki məntəqəsində səs verdi.


   24 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Res-
 publikası Ali Məclisinin doqquzuncu
 sessiyası keçirilmişdi
r.

  22 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
  lisində görüş.

  20 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Duzdağda yeni şaxta istifadəyə verilə-
  cək.


  20 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Ali Məclisinin on bi-
 rinci sessiyasının çağırılması haq-
 qında

 
18 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  "Naxçıvan Lift Xidməti" publik hüquqi
  şəxsin yaradılması haqqında

   
13 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda ümummilli liderimiz Heydər
 Əliyevin xatirəsi dərin ehtiramla yad edil-
 mişdir.

  12 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sinin Sədri Macarıstanın ölkəmizdəki
 səfiri ilə görüşüb

  12 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində görüş.

  11 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ordubad rayonunda icbari tibbi sığorta-
 nın tətbiqi ilə bağlı müşavirə keçirilmiş-
 dir.


  11 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ordubad rayonunda icbari tibbi sığor-
 tanın tətbiqinə başlanmışdır.


  11 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Ordubad rayonunda icbari tibbi sığorta-
 nın tətbiqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haq-
 qında

  11 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Ümumdünya İnsan Hüquq-
  ları günü münasibətilə bilik yarışı
  keçirilib.


  10 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Muxtar respublikada insan hüquqları
 sahəsində islahatlar uğurla davam
  etdirilir.

   
10 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Şərur rayonunun Xələc kəndi müasirliyə
  qovuşdu

  10 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
 Məclisinə seçkilərin təyin edilməsi haq-
 qınd
a

     10 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində görüş.

  07 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Şahbuz rayonunun Türkeş kəndində
 qapalı suvarma şəbəkəsi istifadəyə
 verilib.

  07 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ordubadda Allahşükür məscidi istifadəyə
  verilmişdir.

   05 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Şeyxülislam Allahşükür Paşa-
 za
dənin 70 illik yubileyi qeyd olunub.

   
05 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95 illik
  yubileyi qeyd olunmuşdur.


  02 dekabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası təltiflərinin
  verilməsi haqqında


  29 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan
 Hüquqları üzrə Müvəkkili II İstanbul
 Beynəlxalq Ombudsmanlar Konfran-
 sında iştirak edib.
 
  25 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvanda yeni meyvə bağı salınıb.

 25 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Culfa-Ordubad avtomobil yolunun
 yenidən qurulması ilə bağlı tədbir-
 lər haqqında


  23 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında Süni
 Mayalanma Mərkəzinin yaradılması ilə
 bağlı tədbirlər haqqında


 23 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Yeni Azərbaycan Partiyası: Xalqa və
  dövlətə xidmət amalı.

   22 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
  lisinin Sədri Çinin ölkəmizdəki səfiri ilə
  görüşüb.

  22 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan Mux-
 tar Respublika Təşkilatının Siyasi Şurası-
 nın iclası keçirilmişdir.

 
21 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Prezident İlham Əliyev Naxçıvan Muxtar
 Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif
 Talıbovu qəbul edib.


  19 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
  sinin Sədri Türkiyənin Diyanət İşləri
  başqanı ilə görüşüb

   18 noyabr 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
 sində görüş.

 14 noyabr 2019 Ətraflı  

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Qaz İstis-
 mar Xidmətinin fəaliyyətinin təmin edil-
 məsi haqqında


 13 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Dövlət Bayrağı Gününə həsr
  olunmuş iməcilik keçirilib.


  12 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Şərur rayonunun Yeni Havuş və Xətai
  kəndlərində geniş quruculuq işləri
  aparılıb.

   12 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında əkin
 sahələrinin suvarma suyu ilə təminatının
 yaxşılaşdırılmasına və əhalinin içməli
 suya tələbatının ödənilməsinə dair əlavə
 tədbirlər haqqında


 07 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Qaz
  İstismar Xidmətinin yaradılması
  haqqında

   05 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Naxçıvanpoçt" publik hüquqi şəxsin
   yaradılması haqqında

   05 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda "Ailə təsərrüfatı məhsulları"
  festivalı keçirilib.


  04 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şahbuz rayonunda icbari tibbi sığortanın
 tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında Naxçı-
 van Muxtar Respublikası Ali Məclisi Səd-
 rinin Sərəncamı.


 01 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 Şahbuz rayonunda icbari tibbi sığortanın
 tətbiqinə başlanmışdır.

 01 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Şahbuz rayonunda icbari tibbi sığortanın
 tətbiqi ilə bağlı müşavirə keçirilmişdir.


 01 noyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda Türkiyə Cümhuriyyətinin
 96-cı ildönümü münasibətilə tədbir ke-
 çirilib.


 31 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Müasir Azərbaycan kəndi-Gülşənabad.

 29 oktyabr 2019 
Ətraflı
 

 

 

 

 

 

 

 Heydər Əliyev Uşaq-Gənclər Yaradıcı-
 lıq Mərkəzində innovativ dərnəklər ya-
 radılmışdır.

 28 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisində müşavirə keçirilmişdir.


 26 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Dövlət-xalq birliyi, davamlı inkişaf
 və yüksək rifah.


 22 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisində təltiflərin təqdimatı olub.

18 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda
sağlamlığını itirmiş şəxslərə avtomo-
billər təqdim olunub.


18 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Muxtar respublikada payızlıq taxıl
 əkini aparılır.


 18 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Orta İxtisas Polis Məktəbi üçün yeni
tədris kompleksi istifadəyə verilib.


15 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Səhiyyə müəssisələrinə təcili tibbi
 yardım avtomobilləri verilib.


 10 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisində müşavirə keçirilib.

 10 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 
 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisində müşavirə keçirilmişdir.


 8 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

Naxçıvan şəhərində "Sahil Parkı"nın
yaradılması haqqında Naxçıvan Mux-
tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
Sərəncamı.


7 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

"Əməkdar müəllim" fəxri adının verilməsi
haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı.


 07 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisində görüş.

 04 oktyabr 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 Tarixi kənd müasir inkişaf mərhələsində.

  1 oktyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda "Arıçılıq məhsulları-
  bal festivalı" keçirilib.


  30 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
  Məclisində media nümayəndələri
  ilə görüş keçirilmişdir.

   
28 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Araz-Türk Cümhuriyyətinin fəaliy-
  yətinin tədqiq edilməsi haqqında

   25 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Ali Məclisində görüş


  25 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Cəmşid Naxçıvanski muzeyi
  istifadəyə verilmişdir.

   24 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Turizm Departamenti üçün müasir
  iş şəraiti yaradılıb.

   24 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan şəhərində Milli Dəyərlər
  Muzeyi fəaliyyətə başlamışdır

   
24 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Süni
  Mayalanma Mərkəzinin yaradılması
  haqqında


   24 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  21 sentyabr Beynəlxalq Sülh Günüdür.

  
21 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
  sinin Sədri yanında Kütləvi İnformasiya
  Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi
  Fondunun yaradılması haqqında


  19 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  15-ci sərhəd zastavası üçün yeni xidmət
  və yaşayış kompleksi istifadəyə verilib.


  18 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Muxtar respublikada Bilik Günü
  qeyd olunub.


  17 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri yanında Elmin İn-
 kişafı Fondunun Himayədarlar Şu-
 rasının tərkibinin təsdiq edilməsi
 haqqında

  14 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

  "Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
  Məclisinin Sədri yanında Elmin İnki-
  şafı Fondunun Nizamnaməsi"nin
  təsdiq edilməsi haqqında

  14 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Şərur Sənaye Məhəlləsinin yaradılması və
  "Sənaye məhəllələrinin yaradılması və
  fəaliyyətinin təşkili haqqında"


  14 sentybar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Ali Məclisində görüş.

  13 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Şəhərtipli müasir Badamlı qəsəbəsi.

  12 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Badamlı mineral suyu müasir zavod
  kompleksində istehsal olunacaqdır.

   12 sentybar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Aşura mərasimi keçirilib.

  11 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisinin Sədri yanında Elmin
 İnkişafı Fondunun yaradılması
 haqqında


  10 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
 Məclisində müşavirə keçirilmişdir.
 

 09 sentyabr 2019 
Ətraflı

 


 

 

  Naxçıvan şəhərindəki məscid komplek-
  sinin inşası davam etdirilir.


  06 sentyabr 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda yüksək bal toplamış
  tələbələrlə görüş olub.


   20 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Ali Məclisində qəbul.

   14 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda sosial qayğıya ehtiyacı
  olanlara 
fərdi yaşayış evləri, mənzil-
  lər və avtomobillər təqdim olunub.


  10 avqust 2019  Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda yeni Günəş Elektrik
  Stansiyası tikiləcək.

  10 avqust 2019  Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Kəngərli rayonunun Yurdçu kən-
  dində 
qapalı suvarma şəbəkəsi isti-
  fadəyə verilib.

   09 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Dövlət Tarix Muzeyinin 95
  illik yubileyinin keçirilməsi haqqında


  02 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanı
  üçün yeni uçuş-enmə zolağı tikilir.

   02 avqust 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azər-
  baycanda rəhbərliyə gəlməsinin 50 illi-
  yi qeyd olunub.


  15 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 "Rəşadətli əməyə görə" nişanı ilə
  təltif haqqında

  12 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvanda "Heydər Əliyev siyasi mək-
 təbini öyrənirik" Gənc Liderlər Proqra-
 mının üzvləri ilə görüş olmuşdur.

  11 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhlü-
 kəsizliyin təmin olunması ilə bağlı müşa-
 virə keçirilib.

  10 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Kəngərli rayonunda icbari tibbi sığorta-
  nın tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haqqında


  06 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Kəngərli rayonunda icbari tibbi sığor-
  tanın tətbiqi ilə bağlı müşavirə keçiril-
  mişdir
.

   06 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Kəngərli rayonunda icbari tibbi
  sığortanın tətbiqi sahəsində işlər
  başa çatdırılıb.

   06 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ombudsman təsisatında 2019-cu ilin
  birinci yarısında görülmüş işlər və
  qarşıda duran vəzifələrə həsr olun-
  muş yığıncaq keçirilmişdir.


  04 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Sədərək Gömrük İdarəsi üçün
  müasir kompleks qurulur.


  03 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Sədərək rayonunda Su Monitorinq
  Laboratoriyası istifadəyə verilmişdir.

  03 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Dövlət qurumları üçün müasir
  iş şəraiti yaradılıb.


   03 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Sosial himayəyə ehtiyacı olanlara
  mənzillər təqdim olunub
.

  03 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Ulu öndər Heydər Əliyev siyasi xət-
  tinin bəhrəsi - müasir Sədərək.

   03 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
  sinin Sədri Ukraynanın ölkəmizdəki səfiri
  ilə görüşüb.


  02 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
  likası Ali Məclisinin onuncu sessiyasında
  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
  lisinin Sədri Vasif Talıbovun
  M Ə R U Z Ə S İ

    01 iyul 2019 Ətraflı

 

 

 

  Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
  likası Ali Məclisinin onuncu sessiyası
  keçirilmişdir.


   29 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Statistik Məlumatlar Sisteminin
 təqdimatı olub.


  28 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar Respub-
  likası Ali Məclisinin onuncu sessiyasının
  çağırılması haqqında


  25 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda taxıl biçini mütəşək-
   kil aparılır.


    25 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Gənc istedadların xüsusi təqaüdə
  layiq görülməsi haqqında

  25 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 Naxçıvan şəhərində "Saat Meydanı" 
 turistik istirahət mərkəzi fəaliyyətə 
 başlamışdır.


 22 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan
 Hüquqları üzrə Müvəkkili Ombudsman-
 ların XVI beynəlxalq konfransında
 iştirak edib.


  20 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Muxtar respublikanın ali və orta ixtisas
  təhsili müəssisələrinin tələbələri arasında
  bilik yarışı keçirilib.

   18 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Muxtar respublikada insan hüquq-
  larının etibarlı müdafiəsi daim diq-
  qət mərkəzindədir.

  18 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Heydər Əliyev adına Hərbi Lisey
  kursantlarının buraxılış mərasimi
  keçirilib.

  18 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Milli Qurtuluş Günü
  münasibətilə konsert olmuşdur.


  18 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Milli Qurtuluş Gününün bəhrələri.

   18 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan şəhərində "Gənclər Yaşayış
  Kompleksi"nin təməli qoyulub.

 
13 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
  nin Sərəncamı.

   
12 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda Azərbaycan-Türkiyə
  birgə hərbi təlimləri keçirilib.

  12 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Yeni istirahət parkı hərbiçi ailələrinin
  rahatlığına xidmət edəcək.

   12 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Zabit-gizir ailələri üçün yeni yaşayış
  binası istifadəyə verilmişdir.

   12 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məcli-
   sinin Sədri Türkiyənin Milli Müdafiə
   naziri ilə görüşüb.

   11 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ombudsman təsisatında "Azərbaycan
  XXI əsrin və üçüncü minilliyin ayrıcın-
  da" adlı kitabın müzakirəsi keçirilib.


   10 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Babək Rayon Elektrik Şəbəkəsinin
  inzibati binası və yarımstansiyası
  istifadəyə verilib.


  10 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda müasir ağacyetişdirmə
   sahəsi -"İqlim otağı" fəaliyyətə
   başlamışdır.

    10 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda təbiətə qayğı göstərilir.

  03 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda çimərlik mövsümünə
  hazırlıq görülür.


   03 iyun 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Ali Məclisində görüş


  30 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik
  yubileyi ilə əlaqədar Rəsm Festivalının
  keçirilməsi haqqında

   29 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  "Duzdağ" Fizoterapiya Mərkəzinin 40
  illik yubileyi münasibətilə təltiflərin
  təqdimatı olub.

   24 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası təltif-
  lərinin verilməsi haqqında


   23 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda iftar süfrəsi açılıb.

   22 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
  Məclisində təltif və mükafatların
  təqdimatı olub.

   22 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Yaradıcılıq ittifaqları və birliklərinin
  fəaliyyəti ilə bağlı əlavə tədbirlər
  haqqında

  21 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Duzdağ Fizioterapiya Mərkəzinin 40 illik
  yubileyinin keçirilməsi haqqında 

   17 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Tapdıq Vaqif oğlu Əliyevin Naxçıvan
  Muxtar Respublikasının iqtisadiyyat
  naziri təyin edilməsi haqqında

  15 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

  Ordubad Rayon İcra Hakimiyyətinin
  inzibati binası istifadəyə verilmişdir.


  15 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Dövlət qurumları yeni binada
  fəaliyyət göstərəcək.

   15 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Culfa-Ordubad avtomobil yolunun
  tikintisi davam etdirilir.

   15 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun 100
  illik yubileyinin keçirilməsi haqqında
  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
  Məclisi Sədrinin Sərəncamı.

  14 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Naxçıvanda ümummilli lider Heydər
  Əliyevin anadan olmasının 96-cı ildö-
  nümü qeyd olunub.


  10 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Müharibə veteranlarına avtomobillər
  təqdim olunub.


   10 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda faşizm üzərində qələbənin
   74-cü ildönümü qeyd olunub.


   10 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Diaqnostika Müalicə Mərkə-
   zinə nmüasir angioqrafiya aparatı 
   verilmişdir.


    10 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Yurdçu kəndində qapalı suvarma
   şəbəkəsi qurulub.


   08 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   İlham Əliyev adına Olimpiya İdman
   Kompleski yenidən qurulub.


    03 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   "Naxçıvan-2019" Beynəlxalq Şahmat
   Festivalının açılış mərasimi keçirilib.


    02 may 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda təbiətə qayğı göstərilir.

   
29 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   "Badamlı" suyunun istehsalı artırılır.

   29 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Badamlı qəsəbə avtomobil yolu yenidən
  qurulur.

   29 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 "Naxçıvan Məhsulları" publik hüquqi
  şəxsin yaradılması və muxtar respub-
  likada ərzaq məhsullarının istehsalı,
  tədarükü və təchizatı işinin tənzim-
  lənməsi haqqında Naxçıvan Muxtar
  Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
  Sərəncamı.

   20 aprel 2019 Ətraflı

 

   Ərtoğrol Cavidin 100 illik yubileyinin
   keçirilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar
   Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
   Sərəncamı.

   19 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

    Naxçıvan Hərbi Qarnizonunun Təlim-
   Tədris Mərkəzində komanda-qərargah
   təlimləri keçirilir.

   19 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

   "Kətə" festivalı böyük maraqla
   qarşılanıb.

    17 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası
  Ali Məclisində görüş.

   16 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda müşavirə keçirilib.

   16 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  K.H.Məmmədəliyevin Naxçıvan Muxtar
  Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin
  Orta İxtisas Polis Məktəbinin rəisi tə-
  yin edil
məsi haqqında Naxçıvan Mux-
  tar Respubli
kası Ali Məclisi Sədrinin
  Sərəncamı.


  16 aprel 2019 Ətraflı

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
   Məclisinin Sədri İndoneziyanın
   ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb.

    
09 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
   Məclisində görüş.


    09 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində
  ixtisasların müvafiq təşkilatlara hamiliyə
  verilməsinə dair əlavə tədbirlər və inno-
  vasiyaların dəstəklənməsi haqqında Nax-
  çıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
  Sədrinin Sərəncamı.

  04 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

    31 mart soyqırımı qurbanlarının əziz
   xatirəsinə həsr olunmuş ağacəkmə
   keçirilib.

    02 aprel 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Naxçıvan Muxtar Respublikasının
   2019-2023-cü illərdə sosial-iqtisadi
   inkişafı Dövlət Proqramı"nın təsdiq
   edilməsi barədə Naxçıvan Muxtar
   Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
   Fərmanı.


   30 mart 2019 Ətraflı

 

 

    Naxçıvan Maye-Qaz Anbarı və Qazdol-
   durma Stansiyası yenidən qurulmuşdur.


    28 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

     Mənəvi dəyərlərimizə böyük qayğı.

     22 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   "Saat Meydanı" Kompleksi sakinlərin
   və turistlərin rahatlığına hesablanıb.

    22 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda Novruz bayramı münasi-
   bətilə ümumxalq şənliyi keçirilib.


     20 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvan Muxtar Respublikasında icbari
  tibbi sığortanın tətbiqinin təmin edilməsi
  ilə bağlı tədbirlər haqqında Naxçıvan
  Muxtar Respublikası Ali Məclisi Səd-
  rinin Fərmanı
.

   18 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

   Mənzillər təqdim olunub.

   16 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvanda yaz-tarla işlərinə hazırlıqla
   əlaqədar müşavirə keçirilib.

     15 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Çoxmənzilli binaların dam örtüklərinin
   təmiri ilə bağlı tədbirlər haqqında Azər-
   baycan Respublikası Prezidentinin
   Sərəncamı.


    13 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

   Çoxmənzilli binaların lift təsərrüfatının
   maddi-texniki bazasının möhkəmlən-
   dirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında
   Azərbaycan Respublikası Prezidenti-
   nin Sərəncamı.


    13 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

   Darıdağ arsenli su müalicə və istirahət
   kompleksi inşa olunacaq.


    11 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun yeni
   Səhra Təlim Mərkəzi istifadəyə veril-
   mişdir.


   11 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları-
   nın mətbuat xidmətləri ilə kütləvi
   informasiya vasitələrinin görüşü
   keçirilib.

   11 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

   "Naxçıvan Şəhər Ticarət və Xidmət
   Departamenti" publik hüquqi şəxsin
   yaradılması haqqında Naxçıvan Mux-
   tar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin
   Sərəncamı.

   11 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

    Kəngərli rayonunun yaranmasının
   15-ci ildönümü qeyd olunmuşdur.


    09 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

     Şərur şəhər avtomobil yolları yenidən
    qurulacaq, Mədəniyyət Sarayı üçün
    yeni bina və müasir yaşayış komp-
    leksi inşa olunacaqdır.

    09 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

    Azərbaycan Respublikası təltiflərinin
   təqdimatı olub.

     09 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Səhət İsa oğlu Həbibbəylinin Naxçıvan
   Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük
   Komitəsinin sədri təyin edilməsi 
haq-
   qında 
Naxçıvan Muxtar  Respublikası
   Ali Məclisi 
Sədrinin Fərmanı. 


    06 mart 2019 Ətraflı

 

 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
   Ali Məclisində görüş.


    05 mart 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
   Ali Məclisində görüş.

    27 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvanda Xocalı soyqırımının 27-ci
   ildönümü ehtiramla yad edilmişdir.


     27 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda yeni Günəş Elektrik
   Stansiyası istifadəyə verilib.


    23 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Günəş panelləri ilə işləyən subar-
   tezian quyusu qazılmışdır.

    23 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Qıvraq qəsəbəsində yeni istirahət
   parkı salınır.

    23 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

     Kəngərli rayonunun Yurdçu kəndində
    qapalı suvarma şəbəkəsi qurulur.

     23 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
   Məclisinin Sədri Yaponiyanın ölkə-
   mizdəki səfiri ilə görüşüb.

    22 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Naxçıvan Muxtar Respublikasına
    xidmətlərə görə" nişanı ilə təltif
    haqqında Naxçıvan Muxtar Res-
    publikası Ali Məclisi Sədrinin
    Sərəncamı.


    22 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

   Naxçıvanda Ombudsman təsisa-
   tının yaradılmasından 13 il ötür.


    20 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvanda sahibkarlarla görüş
   olmuşdur.


    18 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Nicat Fəxrəddin oğlu Babayevin
   Naxçıvan Muxtar Respublikasının
   əmək və əhalinin sosial müdafiəsi
   naziri təyin edilməsi haqqında.

   
15 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

   Naxçıvanda İran İslam Respublika-
   sının yaranmasının 40-cı ildönümü
   münasibətilə tədbir keçirilib.

   12 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının
   yaranmasının 95-ci ildönümü qeyd
   olunmuşdur.

    11 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   "Muxtar respublikanın dövlət orqan-
   larının internet resurslarının təhlükə-
   sizliyinin təmin olunması" mövzusunda
   seminar keçirilib.

    09 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

  Dövlət qulluqçularının etik davranış
  qaydalarını rəhbər tutmaları günün
  tələbidir.


   09 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri
  adların verilməsi haqqında Naxçıvan
  Muxtar Respublikası Ali Məclisi
  Sədrinin Sərəncamı.


   09 vefral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublika müka-
   fatının verilməsi haqqında Naxçıvan
   Muxtar Respublikası Ali Məclisi
   Sədrinin Sərəncamı.

    09 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Muxtariyyətin quruculuq, inkişaf
   və sabitlik dövrü.


   08 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
   Məclisinin Sədri Çinin ölkəmizdəki
   səfiri ilə görüşüb.

    01 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvan şəhərində 2 nömrəli
   uşaq bağçası istifadəyə verilib.

    
    01 fevral 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Şahbuz şəhərində yeni Aviakassa
   tikilmişdir.

    31 yanvar 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

   Şahbuz Rayon Mədəniyyət Sarayı
   istifadəyə verilmişdir.


   31 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Şahbuz Rayon Dövlət Arxivi üçün
   hərtərəfli iş şəraiti yaradılıb.


    31 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

   Şərur rayonunda icbari tibbi sığor-
   tanın tətbiqi ilə bağlı tədbirlər haq-
   qında Naxçıvan Muxtar Respublikası
   Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı.


    26 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Şərur Rayon Uşaq Xəstəxanası
   istifadəyə verilmişdir.

    25 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Şərur rayonunda icbari tibbi sığor-
   tanın tətbiqinə başlanılmışdır.


    25 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  Naxçıvanda ailə təsərrüfatlarının
  inkişaf 
ilə bağlı Tədbirlər Planı
  təsdiq olunub.

   23 yanvar 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

   "Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95
   illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər
   Planı"nın təsdiq edilməsi haqqında
   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məc-
   lisi Sədrinin Sərəncamı.

   22 yanvar 2019 
Ətraflı

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
   20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd
   edilib.

    21 yanvar 2019 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Şəhid ailəsinə, müharibə iştirak-
  çılarına mənzil və avtomobil təq-
  dim olunub.

   21 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    İnkişaf, tərəqqi və sabitliyin bəhrəsi-
   müasir Azərbaycan kəndləri.

    15 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Ombudsman təsisatında 2018-ci ildə gö-
   rülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr
   müzakirə olunub.

   11 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

    Naxçıvan Muxtar Respublikasında
    Yeni İl şənlikləri keçirilir.


    03 yanvar 2019 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan şəhərində Dünya Azərbaycan-
   lılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl bay-
   ramı qeyd olunmuşdur. 

    03 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

    Dövlət-xalq-ordu birliyi milli
    həmrəyliyin bəhrəsidir.


    03 yanvar 2019 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  Ombudsman Ülkər Bayramova 2018-ci
  ildəki fəaliyyəti haqqında məruzəni
  təqdim edib.


   29 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar
   Respublikası Ali Məclisinin doq-
   quzuncu sessiyası keçirilmişdir.


    28 dekabr 2018-ci il 
Ətraflı 

 

 

 

 

 

   Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar
   Respublikası Ali Məclisinin doq-
   quzuncu sessiyasının çağırılması
   haqqında Naxçıvan Muxtar Res-
   publikası Ali Məclisinin Qərarı.


    25 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

   Şərur yallıları haqqında Naxçıvan 
   Muxtar Respublikası Ali Məclisi
   Sədrinin Sərəncamı.


   25 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

   Naxçıvan teatrında Hüseyn Cavidin
   "Xəyyam" dramı tamaşaya qoyulmuş-
   dur. 

    24 dekabr 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

    Şərur Rayon Tarix-Diyarşünaslıq
    Muzeyinin yeni binası istifadəyə
    verilmişdir.

     21 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

      Sosial qayğıya ehtiyacı olanlara
     mənzillər və minik avtomobili
     təqdim olunmuşdur.


      21 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Şahbuz şəhərində təmizləyici qur-
    ğular sistemi istifadəyə verilmişdir. 

     18 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Ali Məclisində görüş.
 

     18 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin Pay-
   taxtı-2018"-in bağlanış tədbiri keçiril-
   mişdir. 

    17 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
    Məclisinin Sədri İSESKO-nun Baş
    direktorunun və TÜRKSOY-un Baş
    katibinin müavinləri ilə görüşüb. 

     17 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

    Naxçıvanda ümummilli liderimiz
    Heydər Əliyevin xatirəsi yad edil-
    mişdir. 

     13 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
   Məclisində müşavirə keçirilmişdir.

   11 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

                                                Naxçıvan Muxtar Respublikası müəl-
                                                limlərinin konfransının iştirakçılarına.
                                                08 dekabr 2018 Ətraflı

 

 Naxçıvan Muxtar Respublikasının
 Ali Məclisinə.

         07 dekabr 2018 Ətraflı

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikasının Döv-
   lət Qulluğunu İdarəetmə Şurasının yara-
   dılması haqqında
Naxçıvan Muxtar Res-
   publikası Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı.


   07 dekabr 2018 
Ətraflı  

 

 

 

 

 

    Ağbulaq Kənd Turizm-İstirahət
    Bölgəsinin təqdimatı olub. 

     06 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

    Ali Məclisin Sədri Fərman imzaladı.

    01 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

   Culfa rayonunun Qazançı kəndi abad-
   laşan kəndlərimiz sırasına daxil oldu. 

    01 dekabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Ali Məclisin Sədri Sərəncam
   imzaladı.


   30 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
   Məclisində görüş.


   30 noyabr 2018 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

   Türk Şurası Gənc Liderlərinin
   Naxçıvan Forumu keçirilmişdir.


    27 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Muxtar respublikanın səhiyyə müəs-
    sisələrinə təcili tibbi yardım avtomo-
    billəri təqdim olunub.

     
25 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Heydər Əliyev siyasi xətti Azərbayca-
    nın dünəni, bu günü və gələcəyidir. 

     22 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Kəngərli rayonunda qapalı suvar-
    ma şəbəkəsi istifadəyə verilib.


      21 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

      Naxçıvanda payız iməciliyi
      keçirilib.

      19 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
     Ali Məclisində görüş.

     19 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 


                                           

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Ali  Məclisində görüş.


     13 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvanda "Ailə təsərrüfatı məh-
    sulları" festivalı keçirilib.


    12 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Ali Məclisinin Sədri Rusiyanın
    Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb.
     
     08 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

      Naxçıvan Beynəlxalq Hava
     Limanına yeni maşın-mexa-
     nizmlər və xidməti avtomo-
     billər verilmişdir.


      03 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Beynəlxalq Hava
     Limanında yeni uçuş-enmə
     zolağı inşa olunur.

     03 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Asiya İnkişaf Bankının vitse-prezi-
    denti Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Ali Məclisinin Sədrinə minnətdarlıq
    məktubu göndərib.

     02 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

     Yeni inzibati bina istifadəyə
     verilmişdir.

     02 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

    "Publik hüquqi şəxslərin Nümunəvi
    Nizamnaməsi"nin təsdiq edilməsi
    barədə Naxçıvan Muxtar Respubli-
    kası Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı.


      01 noyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvan Qarnizonu qoşunlarının
    birgə təlimi keçirilmişdir.


    31 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Görkəmli alim Nemətullah Naxçıvani
    irsinin öyrənilməsi və tədqiqi haqqında
    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
    Məclisi
 Sədrinin Sərəncamı.

    30 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvanda Türkiyə Cümhuriy-
     yətinin 95-ci ildönümü münasi-
     bətilə rəsmi qəbul təşkil edilib.

    30 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Ombudsmanın kollektivi
    Nəbatat bağında olublar.


     
29 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Mətbuat xidmətlərinin fəaliyyət-
                                                   lərinin 
təşkili ilə bağlı seminar
                                                   keçirilib.

                                                             27 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
     Məclisinin Sədri Asiya İnkişaf Ban-
     kının vitse-prezidenti ilə görüşüb.

     24 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Dövlət qulluqçuları Ağbulaq 
    İstirahət Mərkəzində olublar.

      
     23 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

     Babək rayonunun 40 illik
    yubileyi qeyd olunmuşdur.


      23 oktyabr 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvanın tarixi abidələri, mədəniy-
    yət, təhsil müəssisələri türkiyəli jurna-
    listlərin marağına səbəb olub.


     22 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

      Naxçıvanda "Arıçılıq məhsulları-
     bal festivalı" keçirilib.

 

     22 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

    Naxçıvan Muxtar Respublikası təltif-
   lərinin verilməsi haqqında Naxçıvan
   Muxtar Respublikası Ali Məclisi
   Sədrinin Sərəncamı.


   
22 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
     Məclisində mükafatların təqdimatı
     olmuşdur.


   
 19 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

     Görkəmli rəssam İbrahim Səfiyevin
    1
20 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
    qında Naxçıvan Muxtar Respublikası
    Ali Məclisi Sədrinin Sərəncamı. 


    18 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

      Naxçıvan Muxtar Respublikası
     Ali Məclisində görüş.


   
 18 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

    Heydər Əliyev siyasi 
    xəttinin bəhrələri.

     16 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ali Məclisin Sədri
     Sərəncam imzaladı.


     10 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ali Məclisin Sədri 
     Fərman imzaladı.
 
     10 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvanda yeni hərbi
     hissə istifadəyə verildi.


   
  09 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  

 

      Muxtar respublikada payızlıq
      taxıl əkini aparılır.


      09 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

  

     Babək qəsəbəsində yeni
     yaşayış binası istifadəyə
     verilmişdir.


      02 oktyabr 2018 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

      Məscid və mərasim evi istifadəyə
      verilmiş, dini icmalara xidməti
      avtomobillər təqdim edilmişdir.

       02 oktyabr 2018
 Ətraflı

 

 

 

 

 

  

 

         Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Ali Məclisində qəbul.


          02 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

  

 

           Naxçıvan Muxtar Respublikası 
      Ali Məclisinin Sədri Rusiya 
      Federasiyasının iqtisadi inkişaf
      naziri ilə görüşüb.

          02 oktyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətinin
     təşkili ilə bağlı növbəti tədbir
     keçirilmişdir.


      29 sentyabr 2018 
Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

      Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Ali Məclisinin Sədri Küveyt
      Dövlətinin ölkəmizdəki səfiri
      ilə görüşüb.


          28 sentyabr 2018 Ətraflı

  

 

 

 

 

 

      Ali Məclisin Sədri
      Sərəncam imzaladı.

      
25 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

       Naxçıvanda "Avropa şəhərciyi"nin
       açılışı olmuşdur.

      
24 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
     Ali Məclisində görüş.

     
24 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

 

        Naxçıvanda yeni Asfalt-Beton
       Zavod Kompleksi istifadəyə ve-
       rilmişdir.


        24 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

 

 

     Şərur rayonunun İbadulla kən-
     dində kompleks quruculuq işlə-
     ri aparılıb. 

      17 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 
 

      Ali Məclisin Sədri müəl-
      limləri təltif etdi.
 

      14 sentyabr 2018 Ətraflı

 

  

      Naxçıvan şəhərindəki tarixi
      binalar yenidən qurulur. 

      14 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

       Naxçıvan Tibb Kollecinin
       binası istifadəyə verilmişdir. 


       14 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 


      Yengicə hamamı bərpa
      olunmuşdur.
 

     
       06 sentyabr 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

       Şərur rayonunun Yengicə kəndində
      içməli su şəbəkəsi istifadəyə verilib.
 


      06 sentyabr 2018 Ətraflı 

 

 
    Naxçıvanda yüksək bal topla-
      mış tələbələrlə görüş olub.
 

   
      20 avqust 2018 Ətraflı

 

 

 

        Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Ali Məclisində müşavirə keçiril-
      mişdir.
 


      06 avqust 2018 Ətraflı

 

 

 

        Ali Məclisin Sədri
       fərman imzaladı.

       31 iyul 2018 Ətraflı 

 

 

 

       Ordubad rayonunda Rabitə Evi
      və Yeni Nəsil Telekommunika-
      siya Sistemi istifadəyə verilib.
 


      30 iyul 2018 Ətraflı

 

 

       Muxtar respublikaya yeni kənd
      təsərrüfatı texnikaları gətirilib.
 

      23 iyul 2018 Ətraflı
    Vətəndaşların hüquqlarının qorunması
     bu ilin birinci yarısında da uğurla
     davam etdirilib.

    19 iyul 2018 Ətraflı

 

 

 

 

      Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyə-
      tinin təmin edilməsi haqqında
      Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Ali Məclisi Sədrinin Fərmanı. 


      19 iyul 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 

     Ağbulaq Xizək Mərkəzinin
       təməli atılıb.
 


       17 iyul 2018 Ətraflı

 

 

     Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar
      Respublikası Ali  Məclisinin
      səkkizinci sessiyasında Naxçıvan
      Muxtar Respublikası Ali Məclisi-
      nin Sədri Vasif Talıbovun məruzəsi.
 


      16 iyul 2018 Ətraflı

 

 

 

 


      Beşinci çağırış Naxçıvan
       Muxtar Respublikası Ali
       Məclisinin səkkizinci sessi-
       yası keçirilmişdir.
 


       16 iyul 2018 Ətraf 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Ali Məclisində görüş.
 


      16 iyul 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 

 

     Naxçıvan Muxtar Respublikası
      Ali Məclisində mükafatların
      təqdimatı olub.
 

      13 iyul 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

      Naxçıvan Şəhər Nəqliyyat İda-
       rəsinə yeni avtobuslar verilmişdir.

 
       13 iyul 2018  Ətraflı

 

 

 

 

 

 


      Naxçıvan Ali Məclisinin növ-
       bəti sessiyası çağırıldı.
 


       12 iyul 2018 Ətraflı

 

 

 

 

 

     Qarabağlar Türbə Kompleksi
       bərpa olunub.
 


       06 iyul 2018 Ətraflı

 

 

 

 

  

     Kəngərli rayonunda yeni
      yaşayış binası inşa olunur.
 


      06 iyul 2018 Ətraflı
    
      Qıvraq qəsəbəsindəki hərbi
      hissədə zabit-gizir ailələri
      üçün yaşayış binası tikilir.
 

      06 iyul 2018 Ətraflı 


 

     Ali Məclisin Sədri Sərəncam
      imzaladı. 


      05 iyul 2018 Ətraflı       Günnüt kəndində etibarlı
       müdafiə sistemi yaradılıb. 


       04 iyul 2018 Ətraf

 

 

      Günnüt kəndinin torpaqlarından
      səmərəli istifadə olunur. 


      04 iyul 2018 Ətraflı
        Babək rayonunun Şəkərabad
       kəndində içməli su və kanali-
       zasiya şəbəkəsi istifadəyə ve-
       rilib. 

     
       02 iyul 2018 Ətraflı        Heydər Əliyev adına Hərbi 
       Liseyin 20 illik yubileyi və 
       18-ci buraxılışı münasibətilə 
       tədbir keçirilib
.

       25 iyun 2018 Ətraflı


      
Naxçıvan hərbi şəhərciyində
      Döyüş
 Şöhrəti Muzeyi və isti-
      rahət parkı 
istifadəyə verilmişdir.

       25 iyun 2018 Ətraflı

        Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun 
      hərbi hissəsi üçün yeni xidmət
      və yaşayış kompleksi istifadəyə
      verilib.


      25 iyun 2018
Ətraflı


    
       Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
       İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
       Ombudsmanların XV beynəlxalq
       konfransında iştirak edib.

       22 iyun 2018 Ətraflı      Naxçıvan Muxtar Respublikası 
      Ali Məclisində görüş.
 


      20 iyun 2018 Ətraflı  
     "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin
      Paytaxtı - 2018"in açılış tədbirinin 
      iştirakçıları Naxçıvanla tanış 
      olmuşlar.


       20 iyun 2018
Ətraflı


     "Naxçıvan İslam Mədəniyyətinin
      
Paytaxtı-2018"-in açılışı olub. 

      20 iyun 2018 Ətraflı

 


 
       İnsan hüquqları günü müna-
       sibətilə bilik yarışı keçirilib.
 

       18 iyun 2018  Ətraflı

 

  
       Naxçıvanda Milli Qurtuluş Günü
       qeyd olunub. 


       
14 iyun 2018 Ətraflı
     Naxçıvan Muxtar Respublikası 
     Ali Məclisinin Sədri Moldovanın 
     ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb.


     13 iyun 2018 Ətraflı      Naxçıvan Muxtar Respublikası 
      Ali Məclisinin Sədri "BİOWORKS" 
      şirkətinin icraçı direktoru ilə 
      görüşüb.
 

       13 iyun 2018
Ətraflı
 


     "Kəhrəba" Fermer Təsərrüfatında 
      yerli toxum sortları yetişdirilir. 

     13 iyun 2018 Ətraflı 

 

 

 

 

 

 


 

      Naxçıvan şəhərinin 2018-ci il üçün 
      İslam
Mədəniyyətinin Paytaxtı elan 
      edilməsi
ilə əlaqədar yaradılmış   
      Təşkilat Komitəsinin iclası keçiril-
      mişdir.
 
     
     08 iyun 2018 Ətraflı 
 
 
 
 
 
 
      Naxçıvanda 1 İyun - Uşaqların Beynəl-
      xalq Müdafiə Günü qeyd olunub.
 

      02 iyun 2018 Ətraflı
 
 
 
 
 
 
 
 
      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
      Məclisinin Sədri Hindistanın ölkə-
      mizdəki səfiri ilə görüşüb.
 

      01 iyun 2018 Ətraflı 
 
 
 
 

 
       Naxçıvanda iftar süfrəsi açılıb. 
 
      30 may 2018 Ətraflı


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


      Naxçıvanda Azərbaycan Xalq Cüm-
      huriyyətinin 100 illik yubileyi qeyd 
      olunub.
 

      29 may 2018  Ətraflı 
 
 
 
 
 
 
     Naxçıvanda 5 nəfər əfv olundu. 

     26 may 2018 Ətraflı


   

      "Naxçıvan-bəşəriyyətin beşiyi" IV 
      Beynəlxalq Rəsm Festivalı iştirakçı-
      larının əsərlərindən ibarət sərgi 
      açılıb.
 

     
25 may 2018 Ətraflı       Mətbuat xidmətlərinin fəaliyyətlə-
       rinin təşkili diqqət mərkəzində
       saxlanılır.
 

       22 may 2018 Ətraflı


      "Naxçıvanqala" Tarix-Memarlıq
      Muzey Kompleksində növbəti
      "Göycə" festivalı keçirilir.
 

     
19 may 2018 Ətraflı


    
     Azərbaycan və ingilis dillərində
     nəşr
olunan "Qədim və müasir 
     Naxçıvan" kitabının təqdimat
     mərasimi keçirilib.
 

     
19 may 2018  Ətraflı       Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
      Konstitusiyasında dəyişikliklərin 
      təsdiq edilməsi haqqında Azər-
      baycan Respublikasının Konstitusiya 
      Qanunu.
 
       
     
19 may 2018 Ətraflı 

   
      Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
      Məclisinin Sədri İsveç Krallığının 
      ölkəmizdəki səfiri ilə görüşüb.
 

     
18 may 2018 Ətraflı


      Prezident İlham Əliyevin Naxçıvan 
      Muxtar Respublikasına səfəri başa
      çatıb.
 

      17 may 2018 Ətraflı

      
Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 
      "N" saylı hərbi hissəsindəki Tə-
      lim-Tədris Mərkəzində yaradılan 
      şəraitlə tanışlıq.
 
      
     
17 may 2018 Ətraflı
 

      Dövlət Sərhəd Xidmətinin Naxçıvan 
      şəhər Qaraçuq ərazi dairəsindəki 
      sərhəd dəstəsində yaradılan şəraitlə 
      tanışlıq.

      
     
17 may 2018 Ətraflı      
      Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun yeni 
      binası istifadəyə verilib.
 

      17 may 2018 Ətraflı       Prezident İlham Əliyev Naxçıvan 
      şəhər 
Qaraxanbəyli inzibati əra-
      zi dairəsində 6 saylı tam orta mək-
      təbin açılışını edib.
 
      
     
17 may 2018  Ətraflı
      Prezident İlham Əliyev Naxçıvan 
      şəhər Təmizləyici Qurğular 
      Kompleksinin açılışında iştirak 
      edib.
 

     
17 may 2018 Ətraflı
 
 

      "Şərur şəhər və ətraf kəndlərinin 
      içməli su təchizatı və kanalizasiya 
      sistemlərinin yenidən qurulması" la-
      yihəsinin birinci mərhələsinin açılışı 
      olub.
 
     
     
17 may 2018 Ətraflı
     
     Naxçıvanda ümummilli lider Heydər 
     Əliyevin abidəsini ziyarət.
 
   
     17 may 2018 Ətraflı


     Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
     Naxçıvan Muxtar Respublikasına sə-
     fərə gəlib. 


      17 may 2018 Ətraflı  

     
     Ümummilli lider Heydər Əliyevə 
     həsr olunmuş rəsm sərgisinin 
     açılışı olub. 

    
11 may 2018 Ətraflı


 

 

 

 

 

       Naxçıvanda ümummilli lider Heydər 
       Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildö-
       nümü qeyd olunub. 

       
11 may 2018 Ətraflı

      
     Naxçıvanda Duz Muzeyi istifadəyə 
     verilib. 

     
26 aprel 2018 Ətraflı 
 
                                     

     Ali Məclisin Sədri sərəncam 
     imzaladı. 

     
10 aprel 2018  Ətraflı 


     Ali Məclisin Sədri sərəncam 
     imzalayıb.

     
5 aprel 2018  

 

 


      
     Naxçıvanda azərbaycanlıların soy-
     qırımının 100-cü ildönümü qeyd 
     edilmişdir.
 

     02 aprel 2018 Ətraflı
     

                        Əmək müqaviləsi üzrə elektron 
                                              informasiya sisteminin təqdimatı 
                                              və sistemdən istifadəyə dair 
                                              seminar keçirilmişdir.
 

                                              
15 mart 2018 Ətraflı

     Naxçıvanda 8 Mart Beynəlxalq 
     Qadınlar Günü münasibətilə 
     tədbir keçirilib.
 

     9 mart 2018 Ətraflı       
      
      Naxçıvanda Xocalı soyqırımı qurban-
      larının xatirəsi yad edilib.
 

      27 fevral 2018 Ətraflı
      
    Naxçıvan şəhəri 2018-ci il üçün 
    "Gənclər Paytaxtı" seçildi.
 

    01 fevral 2018 Ətraflı


     
      Naxçıvan Muxtar Respublikası 
      investisiya reytinqinin lideridir. 

      24 yanvar 2018 Ətraflı  
 
 
 
 
 
 
 

 

       
     Naxçıvanda 20 Yanvar faciəsinin 
     28-ci ildönümü qeyd edilib.
 

     22 yanvar 2018  Ətraflı

                                       
                                      


                                   
 
 
 
 
Müstəqilliyimizə aparan şərəfli 
                                                mübarizə yolu - 20 Yanvar. 
                                              
                                               22 yanvar 2018  Ətraflı
    


        Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
        İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
        (Ombudsman) təsisatında 2017-ci 
        ilin yekunları təhlil edildi. 

       
17 yanvar 2018 Ətraflı

         Ombudsman Ülkər Bayramova 
         2017-ci ildəki fəaliyyəti haqqında 
         məruzəni təqdim edib.
 

         04 yanvar 2018 Ətraflı
       Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar 
       Respublikası Ali Məclisinin yed-
       dinci sessiyası keçirilib.
 

       
31 dekabr 2017  Ətraflı


                                                

 
 
 
 
 
 
 
                                               31 dekabr Dünya Azərbaycanlı-
                                               larının Həmrəylik günüdür.
 

                                               31 dekabr 2017 Ətraflı
 
 
 
 
       
      Naxçıvanda akademik Həsən 
      Əliyevin 110 illik yubileyi qeyd 
      olunub. 

     
15 dekabr 2017 Ətraflı 

    Naxçıvanda ümummilli liderimiz 
    Heydər Əliyevin əziz xatirəsi 
    dərin ehtiramla yad edilmişdir.
 
       
    13 dekabr 2017 Ətraflı


     Əbədiyyət zirvəsi. 

     12 dekabr 2017 Ətraflı


      


                                              

                                             
Ölkəmizdə insan hüquqları 
                                              etibarlı müdafiə olunur. 

                                              11 dekabr 2017 Ətraflı     
        

    Naxçıvanda "Ümummilli lider 
    Heydər Əliyev dini həmrəyli-
    yin yaradıcısıdır" mövzusunda 
    konfrans keçirilmişdir. 

    07 dekabr 2017 Ətraflı

 


    
 

                                            Naxçıvanda "Azərbaycanda miq-
                                           rasiya və sərhəd idarəçiliyi üzrə 
                                           potensialların gücləndirilməsi" 
                                           layihəsi üzrə seminar keçirilib.
 

                                              17 noyabr 2017 Ətraflı

 
                                           Dövlət qulluqçularının maarifləndir-
                                           ilməsi işi davam etdirilir. 

                                           13 oktyabr 2017 Ətraflı
 
                                           Sülh insan hüquqlarının səmərəli 
                                           təminatına xidmət edir.
 

                                           21 sentyabr 2017  Ətraflı

    İyul ayının 29-da Naxçıvan Muxtar 
    Respublikasının İnsan Hüquqları 
    üzrə Müvəkkili (Ombudsman) 
    aparatında 2017-ci ilin birinci 
    yarısında görülmüş işlərin
    yekunları və qarşıda duran
    vəzifələrə həsr olunmuş
    yığıncaq keçirilmişdir.
    01 avqust 2017  Ətraflı

    Naxçıvanda "Həssas miqrantların, o 
    cümlədən əməkçi miqrantların, 
    məcburi köçkünlərin, sığınacaq ax-
    taranların və qaçqınların haqlarının 
    müdafiəsi" mövzusunda tədbir 
    keçirilib. 
      
    28 iyul 2017 Ətraflı 

 

 

                                           Naxçıvanda insan hüquqları gününə 
                                           həsr olunmuş bilik yarışı keçirilib.
 

                                           
17 iyun 2017 Ətraflı
 
                                           Naxçıvanda insan hüquqları etibarlı
                                           şəkildə qorunur.
 

                                           17 iyun 2017 Ətraflı    Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
    (Ombudsman) Ülkər Bayramova 
    Bakı şəhərində keçirilmiş Om-
    budsmanların XIV beynəlxalq kon-
    fransında iştirak etmişdir.
 
       
    17 iyun 2017 Ətraflı

       

                                    
                                          "Vətəndaşların dövlət qulluğuna 
                                          qəbulunun yeni qaydaları" mövzu-
                                          sunda seminar keçirilib.
 

                                           01 iyun 2017 Ətraflı


                                          Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
                                          Məclisinin Sədri yanında 
                                          Dövlət Qulluğu Məsələləri üzrə 
                                          Komissiyada seminar keçirilmişdir. 

                                          24 aprel 2017 Ətraflı


       

      Naxçıvanda Novruz bayramı qeyd 
      olunmuşdur.
 

    27 mart 2017 Ətraflı 

                                          Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
                                          Məclisinin Sədri yanında Dövlət 
                                          Qulluğu Məsələləri üzrə Komis-
                                          siyada növbəti seminar keçirilmişdir. 

                                          10 fevral 2017 Ətraflı 

                                          Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
                                          İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
                                          (Ombudsman) təsisatında ötən 
                                          ilin yekunları müzakirə edilib, 
                                          qarşıda duran vəzifələr müəyyən-
                                          ləşdirilib.
 

                                          14 yanvar 2017 Ətraflı       
 
                                          Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
                                          İnsan Hüquqları üzrə Müvəkki-
                                          linin (Ombudsmanın) 2016-cı ildə 
                                          fəaliyyəti haqqında illik məruzə
                                          si dinlənilmişdir.
 

                                          10 yanvar 2017 Ətraflı
 
                                          Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar 
                                          Respublikası Ali Məclisinin dör-
                                          düncü sessiyası keçirilmişdir.
 

                                          09 yanvar 2017 Ətraflı

                                          İnsan və vətəndaş hüquq və 
                                          azadlşqlarının təmin edilməsi 
                                          Azərbaycan dövlətinin əsas 
                                          məqsədidir.
  

                                           12 dekbar 2016 Ətraflı

                                          "Dövlət qulluqçularının xidməti fə-
                                          aliyyətinin qiymətləndirilməsi" möv-
                                          zusunda seminar keçirilmişdir. 

                                                    12 dekabr 2016 Ətraflı
 
                                          Naxçıvanda "Readmissiya və İnsan 
                                          hüquqları sahəsində potensialların 
                                          artırılması" mövzusunda təlim keçi-
                                          rilmişdir.
 

                                          21 noyabr 2016 Ətraflı
                                           
                                          Ombudsmanın nümayəndəsi 
                                          Əlahiddə  Ümumqoşun Ordu-
                                          sunun təşkil etdiyi "9 Noyabr 
                                          Azərbaycan Respublikasında 
                                          Dövlət Bayrağı Günü"nə həsr 
                                          olunmuş  tədbirdə iştirak etmişdir


                                          08 noyabr 2016 Ətraflı  
 
                                          Naxçıvanda "Azərbaycanın innovativ 
                                          davamlı inkişaf modeli: səmərəli 
                                          idarəetmə və beynəlxalq qiymətlən-
                                          dirmə" mövzusunda elmi seminar ke-
                                          çirilmişdir.
 

                                          27 oktyabr 2016 Ətraflı

                                          Ombudsman Aparatının əməkdaşı 
                                          Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun 
                                          təşkil etdiyi "Birləşmə, hərbi 
                                          hissələrin bölük və tabor komandirləri 
                                          ilə təlim-metodik Toplantı"da iştirak 
                                          etmişdir.
 

                                          20 oktyabr 2016 Ətraflı

                                          Naxçıvan şəhərində "Dövlət 
                                          orqanları və media arasında 
                                          əlaqələrin genişləndirilməsi" 
                                          mövzusunda konfrans keçirilmişdir.
 
                                          
                                          17 oktyabr 2016 Ətraflı


                                          21 Sentyabr Beynəlxalq Sülh 
                                          Günüdür.
 

                                          22 sentyabr 2016 Ətraflı  

                                          "Dövlət orqanlarında vətəndaşların 
                                          müraciətləri ilə bağlı kargüzarlığın 
                                          aparılması qaydaları" mövzusunda 
                                          seminar keçirilib.
 
                                          
                                          15 avqust 2016 Ətraflı

                                              Naxçıvanda İnsan Alverinə Qarşı 
                                              Beynəlxalq Mübarizə Gününə 
                                              həsr olunmuş beynəlxalq konfransda 
                                              Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
                                              İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
                                              (Ombudsman) Aparatının əmək-
                                              daşları da iştirak etmişlər. 
                                            
                                              01 avqust 2016 Ətraflı 

   İyul ayının 28-də Naxçıvan 
   Muxtar Respublikasının İnsan 
   Hüquqları üzrə Müvəkkili 
   (Ombudsman) Aparatında 2016-cı 
   ilin birinci yarımilində görülmüş 
   işlərin yekunları və qarşıda 
   duran vəzifələrə həsr olunmuş 
   yığıncaq keçirilmişdir.
 
   29 iyul 2016 Ətraflı  
 
 
 
                                            İnsan Hüquqları Gününə həsr 
                                            olunmuş bilik yarışı keçirilib.
 

                                            21 iyun 2016 Ətraflı

                                          Muxtar respublikada insan hüquq-
                                          larının qorunması həyata keçirilən 
                                          dövlət siyasətinin əsasını təşkil 
                                          edir.
 
                                          20 iyun 2016 Ətraflı

                                          Naxçıvanda "Sığınacağın istiqamət-
                                          ləndirmə mexanizmlərinin təkmilləş-
                                          dirilməsi" mövzusunda təlim keçiril-
                                          mişdir. 
                                               
                                          31 may 2016 Ətraflı


                                          Naxçıvan Muxtar Respublikası 
                                          İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
                                          təsisatının yaradılmasının 10 illiyi 
                                          qeyd olunmuşdur.
 
                                          23 fevral 2016 Ətraflı

                                              "Dövlət qulluqçularının xidməti 
                                              fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi"
                                              mövzusunda seminar
                                              keçirilmişdir.
                                           
                                              19 fevral 2016 Ətraflı 
 
 

   "Naxçıvan Muxtar Respubli-
   kasının Dövlət Qulluqçularının 
   Reyestrinin aparılması" mövzu-
   sunda seminar keçirilmişdir. 
 
   26 yanvar 2016 Ətraflı 
 

   Dekabrın 29-da Beşinci çağırış
   Naxçıvan Muxtar Respublikası 
   Ali Məclisinin ikinci sessiyasında 
   qarşıya qoyulmuş vəzifələr və 
   Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
   İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
   (Ombudsman) təsisatında 2015-ci 
   ilin yekunlarına həsr olunmuş 
   yığıncaq keçirilmişdir. 
   30 dekabr 2015 Ətraflı  
 
 
 
                                            Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
                                            İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
                                            (Ombudsman) 2015-ci il üzrə illik 
                                            məruzəsini təqdim etmişdir.
 
                                            
                                            25 dekabr 2015  Ətraflı 


                                            Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar 
                                            Respublikası Ali Məclisinin 
                                            ikinci sessiyasında Naxçıvan 
                                            Muxtar Respublikası Ali Sədri 
                                            Vasif Talıbovun Məruzəsi.
 
                                               
                                            24 dekabr 2015 Ətraflı 

                                            Beşinci çağırış Naxçıvan Muxtar 
                                            Respublikası Ali Məclisinin 
                                            ikinci sessiyası keçirilmişdir. 
                                           
                                            24 dekabr 2015  Ətraflı 

 

                                            Muxtar respublikada insan hüquq 
                                            və azadlıqları tam bərqərar 
                                            olmuşdur.
                                                       
                                           10 dekabr 2015  Ətraflı

                                            Ombudsmanın nümayəndəsi Naxçı-
                                            van Muxtar Respublikası Dövlət 
                                            Miqrasiya Xidməti tərəfindən 
                                            keçirilmiş "Əmək miqrasiyası və 
                                            qaçqın məsələləri" adlı təlimdə 
                                            iştirak etmişdir.
 

                                            02 dekabr 2015 Ətraflı 

 
                                           Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
                                           İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
                                           (Ombudsman) Ülkər Bayramova 
                                           Bakı şəhərində keçirilmiş Ombud-
                                           smanlarşn XIII beynəlxalq kon-
                                           fransında iştirak etmişdir.
 
                                           17 noyabr 2015 Ətraflı  


                                           "Azərbaycan Respublikası Konsti-
                                           tusiyasında Naxçıvan Muxtar 
                                           Respublikasının statusu" mövzu-
                                           sunda tədbir keçirilib.

                                                         
                                                      12 noyabr 2015 Ətraflı


    Ombudsmanın nümayəndəsi 
    Naxçıvan Muxtar Respublikası 
    Televiziya və Radio Şurası tərə-
    findən keçirilmiş seminarda 
    iştirak etmişdir. 

    02 avqust 2015 Ətraflı 

 

 


    İyul ayının 28-də Naxçıvan 
    Muxtar Respublikasının İnsan 
    Hüquqları üzrə Müvəkkili 
    (Ombudsman) Aparatında 2015-ci 
    ilin birinci yarımilinin yekunlarına 
    həsr olunmuş yığıncaq 
    keçirilmişdir. 
      
29 iyul 2015 Ətraflı 

     
                                            Muxtar respublikada insan hü-
                                            quqlarının qorunması dövlət 
                                             siyasətinin əsas tərkib hissəsini 
                                             təşkil edir.
 

                                            18 iyun 2015  Ətraflı 

                                               Naxçıvan Muxtar Respublikasında 
                                               insan və vətəndaşların hüquq və 
                                               azadlıqlarının səmərəli müda-
                                               fiəsinin
həyata keçirilməsi üçün 
                                               əlverişli
şərait yaradılmışdır. 
                                        
                                               18 iyun 2015 Ətraflı


    Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
    Aparatýnýn əməkdaşları Naxçı-
    vanda keçirilmiş 1 iyun
     - Uşaqları Beynəlxalq Müda-
    fiə Gününə həsr edilmiş təd-
    birdə iştirak etmişlər.
 
   
 03 iyun 2015 Ətraflı     Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili
    Aparatının əməkdaşları Naxçı-
    vanda keçirilmiş "Azərbaycanın 
    innovativ inkişafı" mövzusunda 
    seminarda iştirak etmişlər. 
    
       
    17 aprel 2015 Ətraflı 

 
    19 fevral 2015-ci il tarixdə Nax-
    çıvan Muxtar Respublikasının 
    İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili 
    (Ombudsman) Aparatında 2014-cü 
    ilin yekunları və qarşıda 
    duran vəzifələrin icrasına 
    dair iclas keçirilmişdir. 

    20 fevral 2015 Ətraflı 

           Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
           90 illik yubileyinə həsr olunmuş 
           hüquq olimpiadası başa çatıb.
 


      
     26 noyabr 2014 Ətraflı


       

    
Vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında 
    qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu 
    müzakirə edilib. 


    26 noyabr 2014 Ətraflı

    Hüquq olimpiadasının ikinci 
    turu başa çatıb. 

    
25 noyabr 2014  Ətraflı

    
Naxçıvan Muxtar Respublika-
    sının İnsan Hüquqları üzrə 
    Müvəkkili (Ombudsman) tərəfin-
    dən "Naxçıvanın muxtariyyət 
    statusu: tarixi və hüquqi as-
    pektlər"  mövzusunda seminar 
    keçirilmişdir. 

   
18 noyabr 2014 Ətraflı 
    Tələbələr arasında hüquq 
    olimpiadası keçirilib.
 

     14 noyabr 2014 
Ətraflı


          
    Hüquq olimpiadasına start 
    verilib.

            
     06 noyabr 2014  Ətraflı      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).