10:33 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiNaxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi barəd

«Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında» Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununda dəyişiklik edilməsi
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLIKASININ QANUNU

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:
 
«Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman) haqqında» Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qanununun 19.2-ci maddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:
«19.2. Müvəkkilin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün ayrılan illik vəsaitin tərkibində cari xərclərin məbləği əvvəlki maliyyə ilində bu məqsəd üçün nəzərdə tutulmuş məbləğdən az ola bilməz.».

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri:   VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 08 yanvar 2008-ci il
¹ 3-III QN      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).