0:41 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiNaxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının qanunu

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına əlavələr və dəyişikliklər edilməsi haqqında
NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ Q A N U N U
 
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Konstitusiyasına aşağıdakı əlavələr və dəyişikliklər edilsin:

1. 5-ci maddənin II hissəsinə aşağıdakı məzmunda 10-cu bənd əlavə edilsin və 10-19-cu bəndlər müvafiq olaraq 11-20-ci bəndlər hesab edilsin:

«10) Naxçıvan Muxtar Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə təqdimat verir;»

2. 24-cü maddənin I hissəsinə aşağıdakı məzmunda 3-cü bənd əlavə edilsin və 3-9-cu bəndlər müvafiq olaraq 4-10-cu bəndlər hesab edilsin:

«3) Naxçıvan Muxtar Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin statusu;»

3. 25-ci maddənin I hissəsinə aşağıdakı məzmunda 7-ci bənd əlavə edilsin və 7-8-ci bəndlər müvafiq olaraq 8-9-cu bəndlər hesab edilsin:

«7) Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali vəzifəli şəxsinin təqdimatı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkilinin seçilməsi;»

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri: VASİF TALIBOV

Naxçıvan şəhəri, 09 iyul 2005 - ci il
4- QN

 
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).