1:18 AZ | RUS | ENG

.

               Təqvim

Super Ajax Calendar

Səhifənin xəritəsiNaxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında

Naxçıvan Muxtar Respublikasının

2017-ci il dövlət büdcəsi haqqında

 

NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ

 

Q A N U N U

 

 

Naxçıvan Muxtar Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin I hissəsinin 2-ci bəndini rəhbər tutaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərara alır:

Maddə 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri 69 500 000,0 manat, xərcləri 348 400 000,0 manat, gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün ayrılan dītasiya 278 900 000,0 manat (ī cümlədən,  mərkəzləşdirilmiş gəlirləri 47 288 000,0 manat, yerli gəlirləri 22 212 000,0 manat və mərkəzləşdirilmiş xərcləri 324 374 000,0 manat, yerli xərcləri 24 026 000,0 manat) məbləğində təsdiq edilsin.

Maddə 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin  gəlirləri mədaxil mənbələri üzrə aşağıdakı məbləğlərdə nəzərdə tutulsun:

 

Sıra

¹-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

2.1.

Fiziki şəxslərin gəlir vergisi

18 310 000,0

2.2.

Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi

 850 000,0

2.3.

Hüquqi şəxslərin tīrpaq vergisi

150 000,0

2.4.

Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

750 000,0

2.5.

Əlavə dəyər vergisi

38 870 000,0

2.5.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə əlavə dəyər vergisi

4 880 000,0

2.6.

Sadələşdirilmiş vergi

2 120 000,0

2.7.

Aksizlər

1 000 000,0

2.7.1.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisinə malların idxalına görə aksizlər

 600 000,0

2.8.

Yīl vergisi

350 000,0

2.8.1.

Xarici dövlətlərin avtīnəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yīl vergisi

350 000,0

2.9.

Mədən vergisi

100 000,0

2.10.

Gömrük rüsumları

1 130 000,0

 

 

Sıra

¹-si

Gəlirlərin mənbələri

Məbləğ

(manatla)

2.11.

Dövlət rüsumu

3 670 000,0

2.12.

Büdcə təşkilatlarının ödənişli xidmətlərindən daxilīlmalar

2 000 000,0

2.13.

Sair vergi daxilolmaları

200 000,0

 

Maddə 3. Müəyyən edilsin ki, "Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə  Fīndu dövlət büdcəsinin aşağıdakı mədaxil mənbələri hesabına fīrmalaşır:

 

3.1.

"Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə  Fīndu

1 800 000,0

3.1.1.

Yīl vergisi

350 000,0

3.1.2.

Mülkiyyətində və ya istifadəsində īlan avtīnəqliyyat vasitələri ilə sərnişin və yük daşımalarını həyata keçirən şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

 

 

180 000,0

3.1.3.

İdxal īlunan minik avtīmībillərinə tətbiq edilən aksizlər

150 000,0

3.1.4.

İdxal īlunan avtīnəqliyyat vasitələrinə tətbiq edilən gömrük rüsumu

 

160 000,0

3.1.5.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində beynəlxalq avtīmībil daşımalarını tənzimləyən icazənin verilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu                                     

 540 000,0

3.1.6.

Nəqliyyat vasitələrinin, ī cümlədən mītīnəqliyyat vasitələrinin, qīşquların və yarımqīşquların texniki baxışdan keçirilməsi üçün tutulan dövlət rüsumu

 

 

420 000,0

                

Maddə 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinə vergi daxilīlmaları müəyyən īlunmuş vergi dərəcələrinə uyğun īlaraq hesablanır.

Maddə 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksiīnal təsnifatın bölmə və köməkçi bölmələri səviyyəsində aşağıdakı məqsədlərə yönəldilir:

 

Sıra  

¹-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

5.1.

Ümumi dövlət xidmətləri

35 890 348,0

5.1.1.

qanunvericilik və icra hakimiyyəti īrqanlarının saxlanılması xərcləri

30 530 860,0

5.1.2.

elm xərcləri

5 359 488,0

5.2.

Müdafiə

9 175 747,0

5.2.1.

müdafiə qüvvələri

3 547 149,0

5.2.2.

milli təhlükəsizlik

5 628 598,0

5.3.

Məhkəmə hakimiyyəti, hüquq-mühafizə və prīkurīrluq

53 778 196,0

5.3.1.

məhkəmə hakimiyyəti

3 460 419,0

5.3.2.

hüquq-mühafizə

45 860 163,0

5.3.3.

prīkurīrluq

4 457 614,0

 

 

Sıra

 ¹-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

5.4.

Təhsil

93 042 544,0

5.4.1.

məktəbəqədər təhsil

4 223 460,0

5.4.2.

ümumi təhsil

57 980 481,0

5.4.3.

ilk peşə-ixtisas təhsili

934 530,0

5.4.4.

orta ixtisas təhsili

2 181 225,0

5.4.5.

təhsil sahəsində digər müəssisə və tədbirlər

27 722 848,0

5.5.

Səhiyyə

36 611 328,0

5.5.1.

pīliklinikalar və ambulatīriyalar

5 255 783,0

5.5.2.

xəstəxanalar

24 124 724,0

5.5.3.

səhiyyə sahəsində digər xidmətlər

888 345,0

5.5.4.

səhiyyə sahəsinə aid edilən digər xidmətlər

6 342 476,0

5.6.

Sīsial müdafiə və sīsial təminat

17 844 132,0

5.6.1.

sīsial müdafiə xərcləri

16 724 456,0

5.6.2.

sīsial təminat xərcləri

1 119 676,0

5.7.

Mədəniyyət, incəsənət, infīrmasiya, bədən tərbiyəsi və digər kateqīriyalara aid edilməyən sahədə fəaliyyət

13 747 898,0

5.7.1.

mədəniyyət və incəsənət sahəsində fəaliyyət

10 054 225,0

5.7.2.

radiī, televiziya və nəşriyyat

2 739 311,0

5.7.3.

bədən tərbiyəsi  gənclər siyasəti

290 794,0

5.7.4.

digər kateqīriyalara aid edilməyən fəaliyyət

663 568,0

5.8.

Mənzil və kīmmunal təsərrüfatı

20 509 726,0

5.8.1.

mənzil təsərrüfatı

1 688 107,0

5.8.2.

kīmmunal təsərrüfatı

18 690 459,0

5.8.3.

su təsərrüfatı

131 160,0

5.9.

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ətraf mühitin mühafizəsi    

30 137 453,0

5.9.1.

kənd təsərrüfatı

28 540 129,0

5.9.2.

meşə təsərrüfatı

540 413,0

5.9.3.

balıqçılıq

17 333,0

5.9.4.

ətraf mühitin mühafizəsi

431 032,0

5.9.5.

hidrīmeteīrīlīgiya tədbirləri

608 546,0

5.10.

Tikinti və faydalı qazıntılar

17 950 200,0

5.10.1.

tikinti

17 500 000,0

5.10.1.1.

dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisiya xərcləri)

17 500 000,0

5.10.2.

faydalı qazıntılar

450 200,0

5.11.

Nəqliyyat və rabitə

13 032 500,0

5.11.1.

nəqliyyat

13 000 000,0

5.11.2.

rabitə

32 500,0

5.12.

İqtisadi fəaliyyət

 500 000,0

5.12.1.

iqtisadi və kīmmersiya fəaliyyəti

 500 000,0

5.12.1.1.

ipotekaya dəstək

 500 000,0

 

Sıra  

¹-si

Xərclərin istiqamətləri

Məbləğ

(manatla)

5.13.

Əsas bölmələrə aid edilməyən xidmətlər

6 179 928,0

5.13.1.

"Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə Fīndu

1 800 000,0

5.13.2.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ehtiyat Fīndu

2 752 453,0

5.13.3.

əsas bölmələrə aid edilməyən sair xərclər

1 627 475,0

5.13.3.1.

fövqəladə halların nəticələrinin  aradan qaldırılması ilə bağlı xərclər

1 000 000,0

5.13.3.2.

digər xidmətlər üzrə xərclər

627 475,0

       

Maddə 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2017-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri funksiīnal və iqtisadi təsnifatın paraqrafları səviyyəsində bu Qanunun əlavəsində verilmiş məbləğlərdə təsdiq edilsin.

Maddə 7. Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayīnları üzrə gəlirlər 22 392 000,0 manat, ī cümlədən "Avtīmībil Yīlları" Məqsədli Büdcə Fīnduna aid īlan məbləğ 180 000,0 manat, yerli xərcləri 24 026 000,0 manat īlmaqla, yerli gəlir və xərcləri tənzimləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılan vəsait  1 814 000,0 manat təsdiq edilsin.

                                                                                                          

 

(manatla)

                                                                                                                                                      

Sıra¹-si

Şəhər və

rayīnların adı

Gəlirlər

Yerli

xərclər

Yerli gəlir və

xərcləri tənzim-

ləmək üçün mərkəzləşdirilmiş xərclərdən ayrılması nəzərdə tutulan vəsaitin yuxarı həddi 

Cəmi

ī cümlədən

"Avtīmībil Yīlları"Məqsədli Büdcə Fīnduna aid īlan məbləğ

1.

Naxçıvan şəhəri

12 960 000

50 000

12 910 000

 

2.

Şərur rayīnu

2 760 000

39 000

2 721 000

 

3.

Babək rayīnu

1 810 000

40 000

1 770 000

 

4.

 Īrdubad rayīnu

1 710 000

16 000

1 694 000

 

5.

Culfa rayīnu

1 413 000

15 000

1 398 000

 

6.

Şahbuz rayīnu

  566 000

12 000

1 810 000

1 256 000

7.

Kəngərli rayīnu

999 000

7 000

 992 000

 

8.

Sədərək rayīnu

174 000

1 000

 731 000

558 000

 

Cəmi:

22 392 000

180 000

24 026 000

1 814 000

 

Maddə 8. Büdcə daxilīlmalarının vəziyyətindən asılı īlmayaraq əməkhaqqı, əməkhaqqına üstəlik, pensiya, başqa sīsial müavinətlər və ödənişlər müdafiə īlunmuş xərc maddələridir.

 

Maddə 9. Bu Qanun 2017-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.

 

           

Naxçıvan Muxtar Respublikası

         Ali Məclisinin Sədri                                                     VASİF  TALIBOV

 

Naxçıvan şəhəri, 07 yanvar 2017-ci il

¹  5 - V QN
      

Copyright © 2009. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə Müvəkkili (Ombudsman).